ยุทธศาสตร์การจัดการงานวัฒนธรรม


         ดังได้บันทึกแล้วเมื่อวาน (click) ว่าผมไป "สอน" เรื่องนี้แก่ นศ.ปริญญาเอกของ ม.ทักษิณ  เมื่อวันที่ 4 ก.ค.49

         ที่จริงไมได้ไป "สอน" แต่ไป "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" และ "อำนวยความสะดวก" ในการเรียนของกลุ่ม นศ. (ซึ่งมี 5 คนกับ 1 รูป)  ผมไม่เชื่อว่า นศ.ปริญญาเอกควรยึดถือการสอนเป็นสรณะ   แต่ควรยึดถึอการเรียนเป็นสรณะ

         ผมไม่รู้จริงในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์   เป็น "นักเรียนชรา" ที่สนใจเรียนรู้เท่านั้น   แต่คงจะเข้าตา "อาจารย์ใหญ่" คือ ศ. สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์   ท่านจึงชวนผมร่วมทีมอาจารย์ด้วย   ด้วยความรักและเคารพท่าน   ผมจึงปฏิเสธไม่ลง   และอีกใจหนึ่งก็หวังไปเรียนรู้จากท่านด้วย

          ผมไม่ได้ตั้งใจไปเป็นอาจารย์   แต่ตั้งใจไปเป็นศิษย์

ผมมองยุทธศาสตร์การจัดการงานวัฒนธรรมดังนี้
      (1) จัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบัน   เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้เข้าถึงคนอย่างทั่วถึง  ทุกกลุ่มอายุ  ทุกกลุ่มอาชีพ  ทุกถิ่นอาศัย  
      (2) จัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ของประเทศ   ทั้งที่เป็นระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ   และระบบการเรียนรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิต   ระบบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบการจัดการความรู้
      (3) จัดการให้เป็นระบบสร้างความรู้ผ่านการปฏิบัติ  ผ่านวิถีชีวิต  ผ่านการวิจัย  ให้ทั้งนักวิชาการและทุกคนในสังคมมีส่วนในการสร้างความรู้เชิงวัฒนธรรม
      (4) จัดการให้เข้าไปในโรงงาน  สถานประกอบการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ลานบ้านลานเมือง  ถนนคนเดิน  รถไฟ  รถประจำทาง  รถใต้ดิน  รถลอยฟ้า  คือให้เข้าไปในวิถีชีวิตของผู้คน
      (5) จัดการให้ปูทางสู่อนาคต  สู่การสร้างสังคมที่มีสมดุล  มีสมดุลอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย   สร้างสังคมที่ผู้คนมีจิตใจอ่อนโยน  เห็นคุณค่าของตนเองและของเพื่อนร่วมสังคม  ร่วมโลก

         นี่คือ "ภาพฝัน" (Dream)

         นักศึกษาต้องช่วยกันฝันต่อแล้วช่วยกันคิดว่ามียุทธศาสตร์และวิธีการทำฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร

วิจารณ์  พานิช
 4 ก.ค.49
บนเครื่องบินไป "สอน" วิชานี้

หมายเลขบันทึก: 37346เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2006 10:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
ผมเองคงต้องแอบเอากลยุทธิ์ที่ได้จากอาจารย์ไปให้นักเรียนวัฒนธรรมที่อีสานได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนสราง ภาพฝัน กันบ้างอาจจะมีกรอบอื่น ๆ อีกถ้ามีอะไรสงสัยจะกลับมาถามนะครับ
ธำรงค์ บริเวธานันท์

เรียน ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  พานิช

ผมได้รับการมอบหมายจาก อ. อุทัย เอกกระพัง  ผู้ประสานงานรายวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ให้ส่ง url ของนักศึกษา วัฒนธรรมศึกษา หัวข้อสรุปการเรียนรู้ ดังนี้ครับ

 1. นายทวัช บุญแสง http://gotoknow.org/blog/tawat/39838
 2. นายวิสุทธิ์ บินลาเด๊ะ http://gotoknow.org/blog/wisoot/39833
 3. น.ส.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช http://gotoknow.org/blog/kun/39827
 4. นายอุทิศ http://gotoknow.org/blog/utit/39849
 5. น.ส.อาภรณ์ http://gotoknow.org/blog/cultural/39520
 6. นางแน่งน้อย http://gotoknow.org/blog/noy/39857
 7. พระมหาชิต http://gotoknow.org/blog/maha09/38060
 8. นางพรปวีณ์ ศรีงาม http://gotoknow.org/blog/491998002/38672
 9. นายนายธำรงค์ บริเวธานันท์ http://gotoknow.org/blog/km01/38078
 10. นางสาว สุธิรา ชัยรักษา http://gotoknow.org/blog/testtest/38348
 11. นายอับดุลสุโก shafie ดินอะ http://gotoknow.org/blog/shukur2003/39896
 12. พระครูภาวนาสมาธิคุณ สุธีรศานต์ http://gotoknow.org/blog/thaikm/37229

ขอบคุณครับ

ธำรงค์  บริเวธานันท์

นักศึกษาวัฒนธรรมศึกษา

สวัสดีครับอาจารย์หมอวิจารณ์

        ตามที่ท่าน  อ.  ขอรายละเอียด  3  ข้อมีดังนี้

1.  นิสิตได้เขียน  blog  ครบทั้ง  12  ท่านแล้ว

2.  เรื่อง  URL  ของนิสิตนั้น  กระผมแจ้งให้นิสิต

     จ้ดทำทุกท่านเสร็จแล้วตั้งแต่  8 ก.ค. 2549

       พร้อมส่งให้ท่าน อ.  อ่านทันที  และวันที่  20

       ก.ค. 2549  เวลา  09.30 น.  ผมแจ้งให้นิสิต

       ทราบและปฏิบ้ติทุกท่านเพื่อสื่อสารกับท่าน

       อ.  และมอบให้คุณ  ธำรงค์  บริเวธานันท์

       รวบรวม  URL  ของ  blog  นิสิตทั้งหมดส่ง

       ให้ท่าน อ.  ดังปรากฎแล้วนั้น

3.  นิสิตได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในวันที่

     25  ก.ค.  2549  แล้วครับ  มีการสมมุติตนเอง

     เป็นผู้ว่า  สมภารเจ้าวัด  เป็นต้นและพวกเขา

     รอคอยการมาสอนแบบไม่สอนของท่าน อ.

      และคณะด้วยความตื่นเต้นอยากรู้ครับผม

                                        ด้วยความเคารพ,

                                                   umi

ธำรงค์ บริเวธานันท์

เรียน อาจารย์หมอวิจารณ์

ผมส่ง url ของพระครูภาวนาสมาธิคุณhttp://gotoknow.org/blog/pra/40111

เพิ่มเติมครับ

ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี