เปิดการอบรม ฐานข้อมูล สกอ.

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              เช้าวันนี้ผมได้มาเป็นประธานการเปิดอบรมฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางสำนักหอสมุดให้บริการ 7 ฐานข้อมูลคือ

  1. ฐานข้อมูล ทางด้านการศึกษา Eric DAO

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (0)