เช้าวันนี้ผมได้มาเป็นประธานการเปิดอบรมฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางสำนักหอสมุดให้บริการ 7 ฐานข้อมูลคือ

  1. ฐานข้อมูล ทางด้านการศึกษา Eric DAO