KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 104. สนธิพลัง

• สนธิพลัง แปลจากภาษาอังกฤษว่า synergy   หมายถึงการทำให้พลังของหลายคนหลายฝ่ายมาเสริมกัน    หวังผลให้เกิดพลังที่มากกว่าหรือยิ่งใหญ่กว่าผลบวกของพลังย่อย  
• ราชบัณฑิตยสถานแนะนำให้แปล synergy ว่า การผนึกกำลัง    ผมลองเสนออีกคำหนึ่ง คือ สนธิพลัง (ไม่ได้มุ่งหวังเชียร์ใคร หรือทำให้บาดใจใคร)
• สนธิพลังเป็นหัวใจของ KM    KM เป็นกระบวนการดึงเอาพลังที่แตกต่างหลากหลาย จากหลากหลายแหล่ง หลากหลายมิติ หลากหลายความเชื่อ ฯลฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือปณิธานหรือคุณค่าร่วมกัน
• สนธิพลัง เป็นกลไกรวมพลังหลากหลายให้หลอมเป็นหนึ่งเดียว สู่เป้าหมายเดียวกัน เหมือนแว่นขยายรวมพลังแสงอาทิตย์สู่จุดเดียว  
• สนธิพลัง ที่แท้จริงจะทำให้เกิดวงจรเสริมแรง เกิดการป้อนกลับเชิงบวก (positive feedback) ทำให้พลังแต่ละส่วนเพิ่มขึ้น หรือพัฒนาสู่มิติใหม่ ภพภูมิใหม่ (new order) ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม
• ในชีวิตจริง การสนธิพลังจะเกิดขึ้นได้ ทุกส่วน ทุกฝ่าย ต้องเป็นอิสระ ต้องเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในความเชื่อ ความคิด และวิธีการ    แต่มีเป้าหมาย คุณค่า หรือปณิธาน ร่วมกัน
• จะสนธิพลังได้ ต้องลดความเห็นแก่ตัว แก่ส่วนย่อย    มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม ปณิธานร่วม หรือคุณค่าร่วม
• การสนธิพลัง จะว่าทำง่ายก็ง่าย  จะว่ายาก ก็ยาก    ถ้าทำเป็น ทำจนเป็นกิจวัตร ก็จะง่าย

วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)