ผมตั้งใจนำเสนอ ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา ของทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในร่วมกับคุณนัยยา assessor จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มานำเสนอไว้ ณ ที่นี้ เพื่อจะได้ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้ดีขึ้น

     สำหรับหน่วย hemato นั้น ผมไปเข้าร่วมเยี่ยมชมด้วยตอนท้ายของทีมตรวจติดตามคุณภาพ เลยมีเพียงประเด็นเดียวครับ ส่วนประเด็นอื่นๆ คิดว่า พี่เม่ยได้จดบันทึกไว้แล้ว

- หลอดเก็บเลือด ทั้งหลอดแก้วและหลอดพลาสติก  รวมถึง สไลด์ ต้องมีการกำหนดไว้ว่าจะนำมาใช้เก็บเลือดหรือไถสไลด์ กี่ครั้ง  เมื่อครบกำหนด ก็ให้ทิ้งทั้ง lot  กรณีที่มีการล้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพ ว่าหลอดเลือดยังมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีการปนเปื้อนที่อาจรบกวนคุณภาพของการทดสอบ หรือในกรณีของสไลด์ ต้องมีการตรวจสอบรอยขีดข่วน ทั้งนี้อาจทำโดยการสุ่มตัวอย่างก็ได้