ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุลราชธานี

ปี 2549

"60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลงามตระการเทียนพรรษาเทิดราชัน"

ระหว่างวันที่ 3 -11 กรกฎาคม 2549

ณ ทุ่งศรีเมือง อุลบลราชธานี

 

 

เริ่มแล้วจ๋า  

    งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2549 ชมขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ตระการตารอบทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่ที่เดียว ระหว่างวันที่ 3-11กรกฎาคม 2549 อย่าพลาด

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

          สำหรับภารกิจที่บรรดาพุทธศาสนิกชนประกอบกันในวันเข้าพรรษา  ก่อนนั้นชาวบ้านมักทำบุญในวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนแต่พระภิกษุ เพื่อที่จะนำเข้าไปประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในพระอุโบสถในวันปุริมพรรษา หรือปัจฉิมพรรษาดอกไม้ธูปเทียนของบุคคลใดถูกนำไปใช้ในวันนั้นบุคคลนั้นถือว่าได้รับอานิสงฆ์ที่สูงส่งยิ่งนัก  ดังนั้นดอกไม้ก็ดีธูปเทียนก็ดีคนโบราณมักจะทำเท่าจำนวนภิกษุในวัดที่จะไปทำบุญโดยเทียนที่เตรียมไปก็เป็นเทียนเล็กๆ มัดรวมกันหลายเล่มนำไปถวายพระ  เมื่อหลายคนต่างพากันเอาเทียนมาถวายจำนวนเทียนก็มีเกินความต้องการนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่ว่าอานิสงฆ์ของการทำบุญด้วยเทียนซึ่งใช้เป็นการให้แสงสว่างแก่สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ทำให้