นิทานคุณธรรม

ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7764 · ความเห็น 8
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9092 · ความเห็น 1
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1558 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2781 · ความเห็น 1
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5168 · ความเห็น 1
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11351 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5068 · ความเห็น 3
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16238 · ความเห็น 13
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5731 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 25258 · ความเห็น 13
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6734 · ความเห็น 1
ขวานที่หายไป
อ่าน 5197 · ความเห็น 5
แพะใจร้อน
อ่าน 5172 · ความเห็น 19
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5487 · ความเห็น 10
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7542 · ความเห็น 6
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10345 · ความเห็น 5
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4706 · ความเห็น 2
ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7764 · ความเห็น 8
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11351 · ความเห็น 6
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6734 · ความเห็น 1
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7542 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5068 · ความเห็น 3
ขวานที่หายไป
อ่าน 5197 · ความเห็น 5
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10345 · ความเห็น 5
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9092 · ความเห็น 1
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16238 · ความเห็น 13
แพะใจร้อน
อ่าน 5172 · ความเห็น 19
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4706 · ความเห็น 2
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1558 · ความเห็น 1
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5731 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2781 · ความเห็น 1
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5487 · ความเห็น 10
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5168 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 25258 · ความเห็น 13