นิทานคุณธรรม

ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7757 · ความเห็น 8
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9059 · ความเห็น 1
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1557 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2767 · ความเห็น 1
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5155 · ความเห็น 1
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11315 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5064 · ความเห็น 3
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16183 · ความเห็น 13
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5690 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 25132 · ความเห็น 13
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6728 · ความเห็น 1
ขวานที่หายไป
อ่าน 5197 · ความเห็น 5
แพะใจร้อน
อ่าน 5158 · ความเห็น 19
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5473 · ความเห็น 10
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7541 · ความเห็น 6
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10270 · ความเห็น 5
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4675 · ความเห็น 2
ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7757 · ความเห็น 8
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11315 · ความเห็น 6
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6728 · ความเห็น 1
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7541 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5064 · ความเห็น 3
ขวานที่หายไป
อ่าน 5197 · ความเห็น 5
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10270 · ความเห็น 5
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9059 · ความเห็น 1
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16183 · ความเห็น 13
แพะใจร้อน
อ่าน 5158 · ความเห็น 19
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4675 · ความเห็น 2
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1557 · ความเห็น 1
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5690 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2767 · ความเห็น 1
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5473 · ความเห็น 10
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5155 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 25132 · ความเห็น 13