นิทานคุณธรรม

ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7747 · ความเห็น 8
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9008 · ความเห็น 1
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1550 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2726 · ความเห็น 1
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5107 · ความเห็น 1
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11243 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5051 · ความเห็น 3
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16100 · ความเห็น 12
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5602 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 24867 · ความเห็น 13
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6719 · ความเห็น 1
ขวานที่หายไป
อ่าน 5192 · ความเห็น 5
แพะใจร้อน
อ่าน 5131 · ความเห็น 19
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5434 · ความเห็น 10
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7534 · ความเห็น 6
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10197 · ความเห็น 5
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4617 · ความเห็น 2
ต้นกล้าของใคร
อ่าน 7747 · ความเห็น 8
หัวผักกาดยักษ์
อ่าน 11243 · ความเห็น 6
ต้มจืดก้อนหิน
อ่าน 6719 · ความเห็น 1
พรที่เป็นจริง
อ่าน 7534 · ความเห็น 6
คำถามกับพ่อมด
อ่าน 5051 · ความเห็น 3
ขวานที่หายไป
อ่าน 5192 · ความเห็น 5
นกกระสาแทนคุณ
อ่าน 10197 · ความเห็น 5
แมวกับกระดิ่งคล้องคอ
อ่าน 9008 · ความเห็น 1
ห่านกับไข่ทองคำ
อ่าน 16100 · ความเห็น 12
แพะใจร้อน
อ่าน 5131 · ความเห็น 19
พ่อหมีกับฝูงผึ้ง
อ่าน 4617 · ความเห็น 2
เจ้าชายนักแสดงเร่
อ่าน 1550 · ความเห็น 1
มดกับนกพิราบ
อ่าน 5602 · ความเห็น 1
กระต่ายกับเต่า
อ่าน 2726 · ความเห็น 1
อีกากับเหยือกน้ำ
อ่าน 5434 · ความเห็น 10
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า
อ่าน 5107 · ความเห็น 1
ชาวนากับกิ่งไผ่
อ่าน 24867 · ความเห็น 13