เหมือนโลกหยุดหมุน ...

เขียนเมื่อ  
93 7 2

ในหลวงของเรา

เขียนเมื่อ  
164 7 8