ดูงาน บ. ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (ตอนที่ 2)


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม (CCAP-INNO) คุณลักษณะของ "วัฒนธรรมนวัตกรรม" คือ "คิดนอกกรอบ-เปิดใจกว้าง (รับฟังความคิดเห็น)-ใฝ่รู้-กล้าแสดงออก-และกล้าลงมือปฏิบัติ"

        ในสายการผลิตของปูนแก่งคอยได้มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development )  โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม  (CCAP-INNO)  มีปัจจัย 5 ข้อที่นำไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่า 5 OA team คือ  Boundless Communication, Empowering People, Corporate Excellence, Winning Market, Organizational Learning

          โดยเชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากพนักงานทุกระดับ จึงดำเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การสรรหาพนักงานใหม่ การพัฒนาศักยภาพพนักงานปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะของพนักงาน ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่

  •  Inno-People เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่เรียกว่า คนกล้า 5 ประการ ได้แก่ กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าริเริ่ม และกล้าเรียนใฝ่รู้
  • Inno-Leader เป็นคุณลักษณะของพนักงานระดับบริหาร ที่เพิ่มความเป็นผู้นำ 3 ประการ ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยการทำเป็นแบบอย่าง

       เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กรแห่งนวัตกรรม เครือฯ จึงสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น หนังสือพิมพ์รายเดือน นิทรรศการเคลื่อนที่ เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และรวบรวมความรู้ไว้ในระบบบริหารความรู้ ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมารองรับ

         นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่นว่าการยกย่องผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน จะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานคนอื่นๆ จึงจัดการประกวดรางวัล Power of Innovation ขึ้นเป็นปีแรก มีผลงานเข้าประกวดกว่า 300 เรื่องจากทุกธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจจัดประกวดเป็นการภายในเพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าประกวดระดับเครือฯ ซึ่งเป็นการเปิดให้พนักงานกับผู้บริหารพบปะกันสัปดาห์ละครั้ง , สร้างโปรแกรม I mail หรือ การเปิดอีเมลเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานแสดงฟีดแบ็ค ชนิด 360 องศา ,การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุกไปกับ Innovation การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชุม แม้กระทั่งการปรับปรุงออฟฟิศให้ทันสมัย เพื่อให้สร้างบรรยากาศใหม่ของการทำงาน

         และมีความเชื่อมั่นว่า องค์กรธุรกิจแบบใหม่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "องค์กรแห่งนวัตกรรม" เท่านั้น

ตอนที่ 1

คำสำคัญ (Tags): #lo#innovation
หมายเลขบันทึก: 36087เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2006 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2012 17:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี