อนุทินล่าสุด


ยูมิ
เขียนเมื่อ

ในวีถีชีวิตคนเราบางครั้งเหมือนถูกแช่แข็งจนไร้การเติบโตไปนานแสนนาน แต่ทุกอย่างนี้ล้วนมาจากคนเราทั้งนั้นจนบางครั้งถูกแบ่งแยกว่าเป็นพวกใครพวกมันพวกนั้นถูกพวกนี้ผิดฉันเลือกคนนี้ฉันไม่เลือกคนนั้นถามว่าวัดกันด้วยอะไรแล้วคนกลางละคือใครกันหนอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

มันไม่มีวันสายเกินไปนะสำหรับคนที่ตั้งใจเริ่มต้นลงมือทำใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามความเห็น (1)

เห็นด้วยค่ะ และคนรอบข้างควรให้กำลังใจและโอกาสด้วยค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนไหนใครเล่าจะมองเห็นว่าการตื่นขึ้นมาทุกวันนั้นละคือชีวิตใหม่ จงฉวยเอาวันนี้ให้ได้ด้วยการลงมือทำอย่างจริง ๆ จัง ๆ ถ้าไม่ริ่เริ่มลงมือทำแต่วันนี้แล้วจะไปเริ่มตอนไหนละ เพราะแม้แต่วันนี้เองนั้นรู้ไหมว่าพรุ่งนี้ได้คลานกระดี๊บ ๆ เข้ามาแล้วแลความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับความคิดดีครับอาจารย์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การกระทำอะไรก็ตามไม่มีวันศูนย์เปล่าอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ชีวิตเราเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันที่จริงนั้นไม่มีความสนุกสนานใด ๆ จะมีราคาแสนถูกและกินเวลานานเท่านานดุจดังเช่น การอ่านเอาเสียเลยนะ

I think that, No entertainment is so cheap as reading nor any pleasure so lasting.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ
อันความรู้ที่แท้จริงของคนเรานั้นคือการที่เรารู้ว่าเรื่องอะไรและไม่รู้เรื่องอะไร

I want to say that, To know that we know what we know, and that we do not know what we do not know, that is true knowledge.
 
 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเรานั้นจะทำอะไรถึงเส้นชัยได้ก็เพราะมีความขยันเป็นต้นทุน คนขยันหมั่นเพียรนั้นทำอะไรก็สำเร็จนะครับ

I think that, The all things are attained by diligence and toil.

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเรานั้นอยู่ในสนามแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นดวงตาของจิตใจ

I think that, The learning is the eye of the mind.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ถ้าเราร่วมการเดินทางไปกับคนเพียงสามคนท่านผู้รู้บอกไว้ว่าให้เรียนรู้ชีวิตทั้งสามคนนั้นเอามาเป็นครูของเรา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความบกพร่องของคนอื่นก็ย่อมเป็นครูที่ดีของตนนั้นแล

I know that, The other people's defects are good teachers.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันคนเรานั้นถ้าตั้งใจเรียนอย่างจริง ๆ จัง ๆ แล้วต้องบอกว่ามันไม่เคยล่าช้าเลยสำหรับการเรียน

I want to say, It is never too late to learn.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันคนเราที่มีแววฉลาดมักค้นหาคำสอนดี ๆ เอามาสอนตนเองอยู่เสมอ แต่คนไร้แววฉลาดนั้นล้วนเป็นทาสของคำสรรเสริญเยินยอทั้งนั้น

I think that, The wise men must to seek instruction, fools fall for applause.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันคนเรานั้นยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้มากนะครับ

I would like to say that, The more he studies, the more he understands. The more you learn, the wiser you will get.
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ตามความเป็นจริงแล้วคุณครูที่ดีที่สุดของคนเรานั้นคือการเฝ้าสังเกตจดจำทำความเข้าใจให้ถ่องแท่ในสิ่งที่ผ่านพบนั้นแล

I understand that, The observation is the best teacher.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเรานั้นยิ่งร่ำเรียนมากเท่าใดก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่คนเรายังไม่รู้นั้นมีมากมายขักโข

That is to say, The more we study, the more we discover our ignorance.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ
คนเราถ้าไม่ค้นคว้าหาความรู้ เจ้าความรู้มันก็ไม่มาหาคนเราเช่นกันนะ

I think that, If a man will not seek knowledge, it will not seek him.
 
 
 

 ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเราควรเรียนรู้แล้วคิดติดตามถามหาเหตุหาผลของสิ่งที่เรียนนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เรียนไปก็เท่านั้น แต่การคิดเลี่อยเปื่อยโดยไร้การเรียนรู้ก็บ้า ๆ บอ ๆ 

I think that learning without thought is useless; thought without learning is dangerous.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ในความเข้าใจของผมว่าความฝันของคุณคงเป็นจริงเข้าสักวันละนะ

I think that your dream may come true some day.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การที่คนเราจะเดินได้ต้องคลานเป็นก่อนใช่หรือไม่

You must learn to crawl before you walk.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันคนเราเมื่อไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนยังเล็กเป็นเด็กอยู่นั้น ย่อมจะเสียใจเมื่อย่างเข้าวัยแก่เกินแกงแล้ว

He who will not lean when he is young that is to say regret it when he is oldความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ของผู้ที่สนใจจริง ๆ นั้นไร้จุดจบนะครับ

There is no satiety in study.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ของผู้ที่สนใจจริง ๆ นั้นไร้จุดจบนะครับ

There is no satiety in study.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ไม่มีวันสายสำหรับทุกคนที่สนใจพัฒนาตนเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ชีวิตบางครั้งถูกแปลความหมายว่าเป็นการเดินทาง การเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นให้ข้ามพ้นฝั่งฟากไปได้ก็เหมือนกับเป็นการทำหน้าที่ให้ตนเองมีที่ยืนอยู่ได้เช่นกันความเห็น (2)

เป็นชื่อที่อ่านแล้วโดนใจนะครับนี่ อิ อิ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ชีวิตบางครั้งถูกแปลความหมายว่าเป็นการเดินทาง การเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นให้ข้ามพ้นฝั่งฟากไปได้ก็เหมือนกับเป็นการทำหน้าที่ให้ตนเองมีที่ยืนอยู่ได้เช่นกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ยูมิ
เขียนเมื่อ

ชีวิตบางครั้งถูกแปลความหมายว่าเป็นการเดินทาง การเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นให้ข้ามพ้นฝั่งฟากไปได้ก็เหมือนกับเป็นการทำหน้าที่ให้ตนเองมีที่ยืนอยู่ได้เช่นกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท