อนุทิน #134728

  ติดต่อ

คนเราควรเรียนรู้แล้วคิดติดตามถามหาเหตุหาผลของสิ่งที่เรียนนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เรียนไปก็เท่านั้น แต่การคิดเลี่อยเปื่อยโดยไร้การเรียนรู้ก็บ้า ๆ บอ ๆ 

I think that learning without thought is useless; thought without learning is dangerous.

  เขียน:  

ความเห็น (0)