อนุทิน 134728 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนเราควรเรียนรู้แล้วคิดติดตามถามหาเหตุหาผลของสิ่งที่เรียนนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์เรียนไปก็เท่านั้น แต่การคิดเลี่อยเปื่อยโดยไร้การเรียนรู้ก็บ้า ๆ บอ ๆ 

I think that learning without thought is useless; thought without learning is dangerous.

เขียน 09 Apr 2014 @ 13:13 ()


ความเห็น (0)