อนุทิน 134754 - ยูมิ

  ติดต่อ

ตามความเป็นจริงแล้วคุณครูที่ดีที่สุดของคนเรานั้นคือการเฝ้าสังเกตจดจำทำความเข้าใจให้ถ่องแท่ในสิ่งที่ผ่านพบนั้นแล

I understand that, The observation is the best teacher.

  เขียน:  

ความเห็น (0)