ธรรมกายสัญจร สู่ใจทุกดวง

การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เน้นหลักธรรมปฏิบัติ ให้กับคนทั้งหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกแห่งหน ทุกถนนหนทาง ทุกหมู่บ้านหลังคาเรือน ได้ลิ้มรสแห่งความสุขภายใน เริ่มจากใจที่มีวิชา ความรู้ และจะได้เกิดปิติสุข ชื่นฉ่ำใจ สงบสุขภายในด้วยใจที่ใสสว่าง

ผมกำลังจะเริ่มโครงการใหม่ ชื่อว่า ธรรมกายสัญจร สู่ใจทุกดวง

คือ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เน้นหลักธรรมปฏิบัติ ให้กับคนทั้งหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกแห่งหน ทุกถนนหนทาง ทุกหมู่บ้านหลังคาเรือน ได้ลิ้มรสแห่งความสุขภายใน เริ่มจากใจที่มีวิชา ความรู้ และจะได้เกิดปิติสุข ชื่นฉ่ำใจ สงบสุขภายในด้วยใจที่ใสสว่าง พรั่งพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนา เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ พึ่งตนเอง และทำตนให้ศาสนาเป็นที่พึ่ง

มาเป็นนักบุญแก้ว โดยมาเป็นอาสาสมัครร่วมกัน

ส่วนวิธีการ รายละเอียดอย่างอื่น โปรดคอยติดตาม

 

เปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่า เพราะธรรมกาย เป็นคำสำคัญ เป็นของสูง

ธรรมปฏิบัติสัญจร สู่ใจทุกดวง น่าจะดีกว่า

ที่มา : http://forum.wisdominside.org/index.php?topic=50.0

----------------------------------------------- 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุยกันฉันเพื่อน 24 ชั่วโมงความเห็น (0)