เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (20.2)

พูดคุยกับคุณชาร์ลเรื่องระบบบริการสุขภาพของฝรั่งเศสตอนนั่งเครื่องบินเดินทางจากพิษณุโลกไปกรุงเทพฯ ติดไว้จากตอนที่ 1

                ในตอนแรกผมได้ติดไว้เรื่องหนึ่งก็คือตอนที่คุยกับคุณชาร์ล คนไทยที่ไปอยู่ฝรั่งเศสนานเกือบ 25 ปี และผมรับปากว่าจะเล่าเรื่องระบบสุขภาพของฝรั่งเศสที่ผมได้จากการถอดความรู้จากคำบอกเล่าของคุณชาร์ล ดังนี้

                ประชาชนฝรั่งเศสทุกคนจะขึ้นทะเบียนบัตรที่เป็นระบบออนไลน์ทั่วประเทศเรียกว่าบัตรสวัสดิการสุขภาพ โดยในบัตรจะฝังชิปไว้ข้างในเก็บประวัติต่างๆของคนไข้ไว้ในนั้นได้และสามารถขอบัตรสวัสดิการสหภาพยุโรปได้

               ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการสุขภาพทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนกับแพทย์ทั่วไป  ส่วนทันตแพทย์ถือเป็นแพทย์เฉพาะทางไม่สามารถไปพบด้วยตนเองได้ต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์ทั่วไป ถ้าไม่มีใบส่งตัวไปจะต้องจ่ายเงินเอง 8 ยูโร

                ประชาชนสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพเอกชนได้เพื่ออำนวยความสะดวกอื่นๆโดยที่รัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ การร่วมจ่ายนี้คิดเป็น% ประกันสุขภาพเอกชนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ1, 2 และ 3 โดยประเภท 3 จะดีที่สุดและแพงที่สุด อย่างของคุณชาร์ลเป็นแบบที่ 2 รัฐจะร่วมจ่ายดังนี้ ค่ายาในบัญชียาหลัก 35% ค่ายานอกบัญชียาหลัก 65% ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40% ค่าตรวจของแพทย์ 30% ค่าบีริการส่งต่อ 35% ค่าแว่นสายตาถ้าอายุน้อยกว่า 18 ปี จ่าย35 % ถ้าอายุมากกว่า 18 ปีร่วมจ่าย 45%

                ถ้าไปรักษากับแพทย์ทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนไว้และไปรักษาตามระบบบริการจะรักษาฟรีแต่ต้องอกค่าใช้จ่ายไปก่อน แพทย์ทั่วไปส่วนใหญ่จะเปิดคลินิกเวลา 8.30-12.00 น.และ 14.00-19.00 น. ค่าบริการในการพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและขอคำปรึกษา 1 ครั้ง ประมาณ 20 ยูโร แต่ถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางคิด 60-100 ยูโร ถ้ามีใบส่งตัวรัฐจะจ่ายคืนให้ทั้งหมดแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แพทย์ที่คลินิกเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาของเภสัชกร ถ้าต้องฉีดยาต้องซื้อยาไปแล้วโทรนัดให้พยาบาลอิสระมาฉีดยาให้ที่บ้านพร้อมจ่ายค่าบริการให้ ระบบบริการจะเป็นระบบนัดหมายทั้งหมด มีการตรวจสุขภาพทุกปีโดยบริษัทหรือนายจ้างจ่ายเงินให้ทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

9938

เขียน

17 Dec 2005 @ 08:43
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก