สรุปผลการศึกษาดูงาน

คูปองส่งเสริมการเรียนรู้

สรุปผลการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้คูปองส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม   2550
**********************  

   1).  ดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี   ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตลอดทุกวันได้แก่วิชา
            -  ตัดผมเสริมสวย   -  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ปักจักร  เย็บจักรอุตสาหกรรม
           
           
-  ดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินญี่ปุ่น
            -  อาหารขนม  ซึ่งทำอาหารเลี้ยงพวกเราทุกคน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดจริงที่เป็นชีวิตประจำวัน  ข้อได้เปรียบคือทำเลที่ตั้ง ของ ศบอ. คือเป็นอาคารเรียนเอกเทศ  มีห้องเรียนมากมายเนื่องจากเป็นโรงเรียนเก่า  ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศนจ.  และที่สำคัญคืออยู่
กลางเมือง
   2).  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ศนจ. สระบุรี  ไม่สวยงามเท่ากับของฉะเชิงเทรา  ลักษณะเหมือนห้องสมุดในมหาวิทยาลัย
   3).  การจัดกิจกรรมโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาดูงานในครั้งนี้   ทาง ศนจ.สระบุรีได้นำเสนอเกี่ยวกับ
            3.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน  นำเสนอด้วย
Power point   เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย  ซึ่งสรุปได้ว่า  การจะเริ่มโครงการ  ต้องจัดหาเครือข่าย  แล้วทำ MOU กันให้ชัดเจนก่อน  จึงได้ขอแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างมาแล้ว
            3.2  การนำเสนอด้วย ศบอ.ที่ปฏิบัติงานจริง  พร้อมด้วยเครือข่ายที่ร่วมจัด  มาให้ความรู้  โดยเชิญ ผอ.ศบอ.พระพุทธบาท  พนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน และครูผู้สอนมาให้รายละเอียดและแนวทางการทำงาน   ซึ่งสรุปได้ว่า  เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  เป็นการดำเนินงานโดยใช้เครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น  แต่ออกหลักฐานการจบการศึกษาที่ ศบอ. 
            
           
3.3  เรื่องโปรแกรม ไอที  ซึ่งการกรอกข้อมูลจะมีช่องสำหรับกรอกข้อมูลของนักศึกษาประเภทคูปองการศึกษาให้  ไม่มีอะไรยุ่งยากถ้าเราทำกับนักศึกษาใหม่  แต่ถ้านำนักศึกษาเก่ามาจัดจะเกิดความยุ่งยาก  ไม่ควรทำ 
           
           
3.4  การจัดกิจกรรมคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดสระบุรีในปีงบประมาณ 2549  ที่ผ่านมาก  มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก ศบอ.  มากบ้างน้อยบ้าง  แต่ ผอ. ก็ขอให้จัด  เพราะ จะทำให้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาอย่างแท้จริง  แต่ถ้ายังไม่จัดแล้วพูดถึงปัญหา  จะเป็นผู้ที่ไม่รู้ปัญหาอย่างแท้จริง  แต่พูด ตาม ๆ ผู้อื่น
           
           
3.5  การจัดกิจกรรมคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในกิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ทาง ศนจ.สระบุรี  ยังไม่ได้จัด  แต่มีแนวทางว่าจะจัดเป็นบาง ศบอ.ที่มีความพร้อม  และศนจ. ได้กันเงิน งปม. ไว้แล้ว  พร้อมที่จะโอนให้ทันทีเมื่อ ศบอ.แจ้งขอมาตามแบบที่กำหนด
               
            3.6  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ทางศนจ. สระบุรีได้จัดทำแบบฟอร์มไว้แล้ว  โดยให้โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็ปไซด์  ของ ศนจ.  สระบุรี
บทสรุป
            ในการศึกษาดูงานครั้งนี้  มีความตั้งใจที่จะเน้นโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หลักสูตรระยะสั้น แต่ทาง  ศนจ. สระบุรียังไม่ได้จัด  ทั้งนี้ได้วางแผนการจัดไว้แล้ว สิ่งที่ทาง ศนจ.ฉะเชิงเทราได้รับคือ  แนวทางการจัดโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งระบบใหญ่  ซึ่งงานการศึกษาสายสามัญเป็นกิจกรรมใหญ่   กิจกรรมสายอาชีพเป็นกิจกรรมรอง ๆ  ที่สามารถนำความรู้จากการได้ดูงานครั้งนี้มาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี   การดูงานครั้งนี้เป็นการกิจกรรมที่เรียบง่าย กระชับ  เป็นการพูดคุยกันแบบตรง ๆ ถึงปัญหาที่เกิด ไม่เน้นการโชว์   สิ่งสำคัญคือ  ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอของฉะเชิงเทราทุกท่าน  มีความสุขกับการดูงานในครั้งนี้ และเสียงตอบรับค่อนข้างดี           
           
การศึกษาดูงานครั้งนี้  นับว่าเป็นการที่เราได้ทำ
Bench marking   ในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง  เพราะการดูงานเป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อดี และอุปสรรคปัญหา  และนำผลมาปฏิบัติจริง  ซึ่งควรจะมีการทำ Best  practice   ต่อไป 

วัชรินทร์   ศรีณิบูลย์

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความรู้

คำสำคัญ (Tags)#watcharin

หมายเลขบันทึก: 98016, เขียน: 23 May 2007 @ 10:53 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอ.วัชรินทร์

P

อาจารย์อยากขอความอนุเคราะห์อาจารย์เกี่ยวกับเอกสารและรายละเอียดการทำ MOU เพราะกำลังศึกษาและเป็นอำเภอนำร่องในการจัดการศึกษารูปแบบคูปองการศึกษาอยู่  ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าน่ะค่ะ

การเรียนรู้ควรดำเนินการโดยเสมอภาค....เพื่อเป้าหมาย...คือมวลชน