กรรไกรตัดกิ่ง

กรรไกรตัดกิ่งช่างหรั่งอันนี้สวยสุดๆ

สวัสดีค่ะ !!    เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านทุกคน

ดิฉันนางสาวกาญจนา  และเพื่อนๆได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องกรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงสมและน่าสนใจมากขอเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆได้รับจากการไปสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

           1. สร้างเว็บไซต์เรื่องอะไร และบอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่เพื่อนๆจัดทำ
ลงในบล็อกด้วย 
เพื่อให้ผู้สนใจคลิก Link เข้าไปชมผลงานของนักเรียน
          
2. ท่านมีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร และการร่วม
มือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
          
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ
ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คืออะไรบ้าง  
          
4. ท่านคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบ
ผลสำเร็จในการทำงาน มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน
ได้อย่างไร
          
5. แสดงความรู้สึกที่นักเรียนได้ไปศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ให้เพื่อนๆ ทราบ
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดสนใจกรรไกรตัดกิ่งของจังหวัดอุทัยธานี เชิญเข้าไปที่เว็บไซต์
www.geocities.com/kankrai_2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรรไกรตัดกิ่งความเห็น (6)

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

หาซื้อได้ที่ไหนครับ  ใกล้ๆแถวในกรุงเทพฯมีขายที่ไหนครับ    กำลังหาอยู่พอดี   ราคาเป็นอย่างไรครับ

ศุภวัฒน์ นาคช่วย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ปลาแรดข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ  การเลี้ยงปลาในบ่อดินจะทำให้รสชาดปลาหวานอร่อย เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การผลิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ แบบตั้งเวลาได้ เพื่อประหยัดแรง         การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้าปลาแรดในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวมาก        ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานคือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ซึ่งผมและสมาชิกในกลุ่มได้จัดทำเว็บไซต์ กรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งมี URL คือ

www.geocities.com/uthai_fish

ปัณณวัฒน์ เทศนา
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง กรรไกรตัดกิ่ง ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการรมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานคือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ซึ่งผมและสมาชิกในกลุ่มได้จัดทำเว็บไซต์ กรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005
นาย วันรัช บัวประดิษฐ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญาท้องถิ่น คือ

ตอบ การทำงานอะไรสักอย่าง เราต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้งจะประสบความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำภูมิปัญญาท้อถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ ในการเรียนหนังสือเราจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อที่จะทำให้เราเรียนหนังสือได้ดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรืเทคโนโลยีื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

ตอบ เตาและถ่านไม้นำมาใช้เผาเหล็ก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

ตอบ เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติและเครื่องประกอบชิ้นส่วนกรรไกรเราจะใช้เครื่องจักรในการทำงาน เพียงแต่ให้มนุษย์เป็นคนขาย

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ จะจัดตั้งเป็นโรงงานขึ้น แล้วนำแรงงานชาวบ้านเข้ามาทำ และจัดส่งไปตามภูมิภาคและต่างประเทศ

กาญจนา เกษตรกิจการ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "กรรไกรตัดกิ่ง" ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005

ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ   มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ  ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการลมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        
ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน คือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน 
เคียงขวัญ สุกรณ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "กรรไกรตัดกิ่ง" ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005

ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ   มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ  ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการลมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        
ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน คือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน