ความเห็น 11274

กรรไกรตัดกิ่ง

เคียงขวัญ สุกรณ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "กรรไกรตัดกิ่ง" ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005

ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ   มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ  ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการลมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        
ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน คือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน