จักสาน

"จักสานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น"

สวัสดีค่ะ

          โครงงานนี้ได้เริ่มทำในภาคเรียนที่ 1 เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งดิฉันได้เลือกทำในหัวข้อการจักสานของตำบลเกาะเทโพ  "จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ  หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ค่ะ"  และสามารถแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลที่เป็นความรู้ที่ท่านรู้มา ก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของท่านได้  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

         มาแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่า  จะได้รู้ยิ่งๆ  ขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จักสานความเห็น (0)