ความเห็น 7891

กรรไกรตัดกิ่ง

ปัณณวัฒน์ เทศนา
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง กรรไกรตัดกิ่ง ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ การนำกรรไกรตัดกิ่งมาทำการรมดำ เพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้ากรรไกรตัดกิ่งในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานคือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ซึ่งผมและสมาชิกในกลุ่มได้จัดทำเว็บไซต์ กรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/kankrai_2005