ความเห็น 7884

กรรไกรตัดกิ่ง

ศุภวัฒน์ นาคช่วย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ปลาแรดข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ  การเลี้ยงปลาในบ่อดินจะทำให้รสชาดปลาหวานอร่อย เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การผลิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ แบบตั้งเวลาได้ เพื่อประหยัดแรง         การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้าปลาแรดในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวมาก        ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานคือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ซึ่งผมและสมาชิกในกลุ่มได้จัดทำเว็บไซต์ กรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งมี URL คือ

www.geocities.com/uthai_fish