จิตอาสา ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก น้ำใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทน


จิตอาสา ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก น้ำใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทน

                            เมื่อครั้งที่แล้ว ได้เล่าเรื่องชมรมจิตอาสา ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก ว่าเราเริ่มต้น กันอย่างไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง นับจากเริ่มกิจกรรมวันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา  นับถึงวันนี้ สองเดือนครึ่งแล้ว  เรามีอาสาสมัครชมรมจิตอาสา ทั้งสิ้น  34 คน ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอายุ   40-60  ปี จำนวน 12 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป 15 คน และเยาวชน 7 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   จำนวน  29 คน เพศชาย 5 คน  โดยในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา มีกลุ่มเด็กๆ เยาวชน   มาสมัครเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรมที่ศูนย์สุขภาพเมือง และยังทำกิจกรรมเล่านิทาน สอนวาดรูปให้เด็กในตึกผู้ป่วยเด็ก  เยาวชนจิตอาสา แสดงความสามารถทางดนตรี ให้ผู้ใช้บริการฟัง ผ่อนคลายความเครียด ในระหว่างเวลารอใช้บริการ บางรายมาสมัครและทำกิจกรรมพร้อมผู้ปกครอง  เข้าร่วมกลุ่มออกกำลังกายและสันทนาการ กับอาสาสมัครรุ่นอาวุโสได้   เป็นการดีที่เด็กเรียนรู้ การให้และการเสียสละ การทำงานร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

<p align="left"><div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">“น้องตาล น้องนิด น้องไทม์  แยกขนาดสำลี ผ้าก๊อส ส่งศูนย์จ่ายกลาง”</div></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"> “น้องตาล ช่วยวัด ความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง” </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">“น้องแน้กส์ น้องเมย์ จากนิคการดนตรี เล่น กีตาร์ กับไวโอลินคู่กัน” </p> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">น้องโอ มาเดี่ยว เพลงพระราชนิพนธ์ </div> <div style="text-align: center"> </div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">น้องกะทิ กะน้องพลอย เล่นไวโอลิน ไพเราะมาก</div> <div align="left" style="text-align: center">                     </div> <div align="left" style="text-align: center">                 กิจกรรมของอาสาสมัครจิตอาสา ศูนย์สุขภาพเมือง เป็นกิจกรรมที่อาสาสมัคร เป็นผู้คิด ริเริ่ม กันเองว่า ควรจัดกิจกรรมอะไร วันไหน กันบ้าง แล้วแต่ความสามารถ และความถนัด ของแต่ละคน เจ้าหน้าที่เพียงทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก ในการเตรียมสถานที่และผู้ใช้บริการเท่านั้น   </div> <div align="left" style="text-align: center"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">                        ผลตอบแทนที่ได้ จากกิจกรรมจิตอาสา เราไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลข ได้ แต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คำชื่นชม ที่ผู้ใช้บริการมีให้แก่จิตอาสา สิ่งเหล่านี้ มีความหมาย มีค่ายิ่งสำหรับจิตอาสาทุกคน การเป็นอาสาสมัครเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ เพราะนอกจากจะได้ทำงานช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ได้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นการฝึกทั้งกายและใจ ให้มีความเสียสละ รู้จักให้และรู้จักแบ่งปัน เป็นน้ำใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทน  ตามที่อาสาสมัครบางท่าน ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตนเอง เล่าให้เราฟังว่า ….</p></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> คุณธวัชชัย เฉลิมพล  อายุ 63 ปี  ข้าราชการบำนาญ การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้นำออกกำลังกาย ลีลาศ <div align="justify" style="text-align: center">   ต้องการให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ลืมความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุข ซึ่งทำให้กระผมมีความสุขกาย สุขใจ ไปด้วย” </div> <div align="justify" style="text-align: center"></div> <div align="justify" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <p align="left">คุณสุนิสา เฉลิมพล  อายุ 58 ปี  อดีตข้าราชการ             คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำออกกำลังกาย ลีลาศ  </p> <div align="left" style="text-align: center">        ตนเองเคยเป็นโรคภูมิแพ้  แพทย์แนะนำให้ออกกำลังกาย และได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอด โดยใช้การออกกำลังกายด้วยลีลาศ เห็นประโยชน์ที่ได้รับเกิดกับตนเอง หายจากอาการภูมิแพ้ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว  จึงอยากถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ให้ผู้ป่วยได้รับ ได้ยิ้ม ได้มีความสุข </div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div>คุณอิ่มจิตต์ วิทยานันท์ อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ผู้นำการออกกำลังกายยืดเหยียด <div align="left" style="text-align: center"> หลังจากเกษียณ ก็ว่าง เกิดความคิดว่า เรามีความรู้ทางด้านออกกำลังกายยืดเหยียด และได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว รู้ว่ามีผลดี จึงอยากแนะนำให้เพื่อนผู้สูงอายุได้ปฏิบัติตาม และนำไปเผยแพร่ต่อ มีความสุขเวลาหลังทำกิจกรรมแล้วคนไข้บอกว่า แปลกดีนะ อาการปวดเมื่อยหายไปเลย </div> <div style="text-align: center"></div> <div align="left" style="text-align: center"> คุณแสงเดือน เพชรกระจ่าง อายุ 63 ปี แม่บ้านคนเก่ง ผู้นำการออกกำลังกายยืดเหยียด เป็นกิจกรรมที่ดี ได้ทำบุญ คิดว่า เกิดมาชาติหนึ่ง อยากตอบแทนคุณประเทศชาติ  ทำเพื่อในหลวง จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่รู้จะทำอะไร ไม่มีเงิน ก็ใช้กำลังกาย กำลังใจช่วย อยากให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนนาน  มีความสุข ทำแล้วสบายใจ ถึงแม้ลำบากตอนเดินทางมา แต่ก็ยินดีที่จะมาทำกิจกรรม </div> <div align="left" style="text-align: center">*******************************************************</div><div align="left" style="text-align: center"></div>

คำสำคัญ (Tags): #จิตอาสา
หมายเลขบันทึก: 97210เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2007 17:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
     จิตอาสาเหล่านี้ทำให้เกิด "การให้ " โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นี่คือความงดงามนี่น่าชื่นชมแหละน้อย
วันนั้นได้เห็น น้องๆเล่นกีต้าร์ สีไวโอลิน บ้างก็ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก ช่างเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจจริงๆ อ้าว! พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่ใช่ใครลูกหลานเราน่ะเอง น่าชื่นชมมากๆเลยจ้ะ

ดีจังครับ  ผมขออนุญาตนำไปโพสต์ต่อ/บอกต่อในบล็อกของแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพนะครับ 

http://gotoknow.org/blog/sph

เป็นอีกหนึ่งsuccess storyที่ควรช่วยกันบอกต่อ

 

อิ่มจิตต์ วิทยานันท์

ปลื้มใจจังค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมจิตอาสา อย่างน้อย..ป้า..ก็ได้มีส่วนช่วยคนอื่นได้แม้ว่าจะเกษียณไปแล้ว

อาสาไปดูแลบุคลากรได้ไหมคะ แบบว่าหาน้ำ หายาดม ยาอม ยาหม่อง ให้อ่ะ.....ล้อเล่น ยังเอ๊าะอยู่......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท