เพลงพื้นบ้านเก่า

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ"เดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงขอนำเพลงพื้นบ้านเก่าที่จะใช้เสวนามาเผยแพร่ครับ

 

เพลงยั่ว

โห่...................ฮิ้ว โห่.....................ฮิ้ว โห่.......................ฮิ้ว  

                (ชาย) มาแล้วโหวย มาแล้ววา รักเพลงพื้นบ้าน ร่วมงานเสวนา

 อยู่ถึงสุพรรณ มาให้ท่านเห็นหน้า  ไม่รักกันจริง  ไม่ทิ้งเมียมา                

 (สร้อย) ไฮโยพ่อแก้ว ไฮยาพะยวบ เผย เผยยา ยาเย

            (หญิง) เดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า  แปดสิบพรรษา ประชาน้อมเกล้า 

เทิดทูนพ่อหลวง เหนือดวงใจเรา

                (สร้อย) ไฮโยพ่อแก้ว ไฮยาพะยวบ เผย เผยยา ยาเย              

 (ชาย) โอ้แหะ โอ้แหะ สุพรรณบุรี  ตอนนี้น้ำแฉะ น้ำเน่าจากไหน ไหลมาเยอะแยะ

                                ทุ่งนาน้ำท่วม  ข้าวอ่วมเลยแหละ   เกวียนละสามพัน  ถูกบั่นบานแบะ

            (สร้อย) ไฮโยพ่อแก้ว ไฮยาพะยวบ เผย เผยยา ยาเย 

            (หญิง) เสยแสะเสยแสะ เชิญแวะสุพรรรณ   แข่งขันกระแทะ เต้นโคโยตี้  ไม่มีแล้วแหละ                                  ศีลธรรมกะเทาะ หัวเราะแหะแหะ ต้องช่วยกันแก้  อย่าเอาแต่แบ๊ะแบ๊ะ

                (สร้อย) ไฮโยพ่อแก้ว ไฮยาพะยวบ เผย เผยยา ยาเย 

เพลงสงฟาง

 (พ่อเพลงร้อง) สงเถิดนะแม่สง สงเถิดนะแม่สง แม่คิ้วต่อคอระหง มาช่วยกันสงฟางเอย

(ลูกคู่รับ) เอิง เง้ย ฟางเอ๊ย   แม่คิ้วต่อคอระหง แม่คิ้วต่อคอระหง   มาช่วยกันสงฟางเอย

เอิ๊งเง้ย ฟางเอ๊ย ระหง ระหง มาช่วยกันสงฟางเอย

(แม่เพลงร้อง) สงเถิดนะพ่อสง สงเถิดนะพ่อสง พ่อหนุ่มใหญ่ไก่กระทง  มาช่วยกันสงฟางเอย

(ลูกคู่รับ) เอิง เง้ย ฟางเอ๊ย  พ่อหนุ่มใหญ่ไก่กระทง พ่อหนุ่มใหญ่ไก่กระทง     มาช่วยกันสงฟางเอย

เอิ๊งเง้ย ฟางเอ๊ย กระทง กระทง มาช่วยกันสงฟางเอย

(พ่อเพลงร้อง) สงเถิดนะแม่สง สงเถิดนะแม่สง แต่รถเกี่ยวข้าวเขามาลง ก็ไม่ต้องสงฟางเอย (ลูกคู่รับ) เอิง เง้ย ฟางเอ๊ย แต่รถเกี่ยวข้าวเขามาลง แต่รถเกี่ยวข้าวเขามาลง  ก็ไม่ต้องสงฟางเอย เอิ๊งเง้ย ฟางเอ๊ย มาลง มาลง ก็ไม่ต้องสงฟางเอย

 เพลงพานฟาง

(ชาย) พานเถิดนะแม่พาน พานเถิดนะแม่พาน อย่ามัวยืนคางยาน มาช่วยกันพานฟางเอย

(ลูกคู่รับ) เอิง เง้ย ฟางเอ๊ย อย่ามัวยืนคางยาน อย่ามัวยืนคางยาน มาช่วยกันพานฟางเอย

เอิ๊ง เง้ย ฟางเอ๊ย คางยาน คางยาน มาช่วยกันพานฟางเอย

(หญิง) พานเถิดนะพ่อพาน พานเถิดนะพ่อพาน อย่ามัวนั่งหน้าบาน มาช่วยกันพานฟางเอย

(ลูกคู่รับ) เอิงเง้ย ฟางเอ๊ย อย่ามัวนั่งหน้าบาน อย่ามัวนั่งหน้าบาน มาช่วยกันพานฟางเอย

เอิ๊งเง้ย ฟางเอ๊ย หน้าบาน หน้าบาน มาช่วยกันพานฟางเอย

(ชาย) พานเถิดนะแม่พาน พานเถิดนะแม่พาน รถเกี่ยวข้าวมาใช้งาน ก็ไม่ได้พานฟางเอย (ลูกคู่รับ) เอิง เง้ย ฟางเอ๊ย รถเกี่ยวข้าวมาใช้งาน รถเกี่ยวข้าวมาใช้งาน ก็ไม่ได้พานฟางเอย เอิ๊ง เง้ย ฟางเอ๊ย ใช้งาน ใช้งาน ก็ไม่ได้พานฟางเอย  

บทกลอน ๘๐ พรรษาเทิดพระบารมี

พระยิ่งยศ ทศพิธฯ จับจิตราษฎร์  พระยิ่งหยาด พิรุณพรม รื่นรมย์หล้า  

พระยิ่งล้ำ พ่อหลวง ปวงประชา     พระยิ่งฟ้า บารมี จักรีไกร            

แปดสิบพระ ชันษา สง่างาม           สร้างสยาม ร่มเย็น เป็นสุขใส

พระ ทรงคลาย วิบัติ ขจัดภัย           ทรงนำไทย ก้าวหน้า สู่สากล            

ทุกพระราชดำริ วิเศษประเสริฐ       ทุกโครงการ ก่อเกิด สัมฤทธิ์ผล    

ทุกพระราช กรณีย์ พลีเพื่อชน         ทุกกมล แซ่ซ้องซึ้ง ตรึงอุรา            

ทุกพระราชดำรัส คือฉัตรแก้ว         ทรงชี้แนว  สร้างสรรค์ แก้ปัญหา  

พระคือครูของแผ่นดิน สอนวิญญาณ์ แปดสิบพรรษา ธ จงทรงพระเจริญ

   

                                                     นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล        

                                                                    ประพันธ์เทิดพระเกียรติ 

                                                     

                                                                                                                                                      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (2)

  • ชอบมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณ คุณอุบล จ๋วงพานิช
  • กัลยาณมิตร ของตัวผม
  • เข้ามาเยี่ยม ดื่มด่ำ ด้วยคำชม
  • ขอให้สม ดวงจิต ดั่งคิดเทอญ