ประกาศรางวัล "จตุรพลัง" กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน 2550

คั่งค้างมานาน แต่ก็ไม่ลืมครับ   พอดีเข้าช่วงฤดูกาลเปลี่ยน  กรรมการก็เปลี่ยนตาม  เลยมีเหตุขัดข้องนิดหน่อย  (แก้ตัวน้ำขุ่นๆ)

รางวัลจตุรพลังคราวนี้เลยต้องถือโอกาสรวบยอดประกาศพร้อมกัน  3 เดือนเลยทีเดียว

รางวัลจตุรพลังประจำเดือนกุมภาพันธ์  2550

คุณเอื้อ  ได้แก่   รศ.ดร. ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล   ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     เนื่องจากทีมจับภาพของ สคส. ลงไปดูกิจกรรมและเห็นว่าท่านมีส่วนในการเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน

คุณอำนวย  ได้แก่  คุณชไมพร  วังทอง  นักจัดการความรู้ท้องถิ่น ของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)   เธอเป็นนักจัดเวทีในระดับชุมชน   สร้างบรรยากาศการพูดคุยแบบสรวลเสเฮฮา  และนำไปสู่การเรียนรู้ของชุมชนได้ดีอีกด้วย

คุณประสาน  ได้แก่  คุณสำราญ  สาราบรรณ์  คณะทำงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง)    เป็นแม่งานเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกกรม  อ่านบันทึกประสบการณ์ทำงานของคุณสำราญ ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/sumransara

คุณลิขิต  ได้แก่  คุณกัมปนาท  อาชา  (แจ๊ค) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ท่านนี้หากแกะรอยจากบันทึกใน GotoKnow จะเห็นบันทึกค่อนข้างสม่ำเสมอ  เก็บเรื่องราวจากงานประจำมาเขียนได้อย่างน่าสนใจ  อ่านบันทึกคุณแจ๊ค  ได้ที่  http://gotoknow.org/blog/kamphanat

รางวัลจตุรพลังประจำเดือนมีนาคม  2550

คุณเอื้อ  ได้แก่  ทพ. พิชิต  งามวรรณกุล  รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร     เรื่องราวของการนำ KM เข้าไปใช้การสร้างสุขของโรงเรียนทันตแพทย์  ใน ม.นเรศวร   ทำได้อย่างน่าสนใจมาก    สนใจเข้าไปอ่านได้ที่   http://gotoknow.org/blog/dentnustudent

คุณอำนวย  ได้แก่   คุณพินิจ  นิลกัณหะ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เหมืองแม่เมาะ  ลำปาง    ท่านนี้เป็นคุณอำนวยใหญ่ ของทีมคณะทำงานกลาง    ทั้งดัดแปลง  แต่งเติม เสริมกระบวนการ   ใช้ทั้งกำลังภายนอกและ ภายใน   เกาะติดและเอาจริงเอาจังมาก  เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับ   สนใจเรื่องราวรายละเอียด ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/85538

คุณกิจ  ได้แก่  คุณพัฒนพงศ์  ชูส่งแสง  (นายดำ) จากภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    เป็นคุณกิจผู้เรียนรู้  แห่งห้องแล็บเคมีคลินิก  เป็นกลไกลเล็กๆที่ขับเคลื่อนเกลียวความรู้ระหว่างหน่วยงานที่สำคัญคนหนึ่ง   นายดำเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและนำมาประยุกต์กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง    อ่านบันทึกนายดำได้ที่ http://gotoknow.org/blog/statlab

คุณลิขิต  ได้แก่  คุณจิระชัย  ศรีสมบัติ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ ลำปาง (อีกหนึ่งคน)  ท่านนี้เป็นหนึ่งคนสำคัญในทีมคณะทำงาน KM  ของ กผฝ. แม่เมาะ    และได้เรียบเรียงเขียนเรื่องเล่าเส้นทาง KM  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ที่สะท้อนวิธีคิด ได้น่าสนใจมาก   อ่านได้ที่  http://gotoknow.org/blog/thaikm/94041

รางวัลจตุรพลังประจำเดือนเมษายน  2550

คุณเอื้อ    ได้แก่   คุณสินธพ  อินทรรัตน์   นายก อบต. ท่าข้าม  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา   เป็นผู้นำท้องถิ่นที่นำเอากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง    มองตำบลเปรียบเป็นประเทศ  ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายกระทรวง    สืบค้นรากฐานของชุมชนตนเอง เรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เรียกศักดิ์ศรีของชุมชนคืนมา พัฒนาการศึกษาของเยาวชน   

คุณอำนวย  ได้แก่  ครูลำดวน  ไกรคุณาศัย   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 2  สุพรรณบุรี   ใช้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เล่นบท "คุณอำนวย"  ให้กับกลุ่มศึกษานิเทศก์ในสำนักงาน   และยังมีส่วนช่วยขยายเครือข่ายเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆอีกด้วย   อ่านบันทึกครูลำดวนได้ที่  http://gotoknow.org/blog/duanduan

คุณกิจ ได้แก่  คุณปรีชา  ศรีชัย  ประธานชมรมเบาหวาน   ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   เป็นผู้นำชุมชนที่ร่วมเรียนรู้กับชาวบ้าน   มีการคิดทำกิจกรรมการดูแลตนเองโดยชุมชนเอง  เพื่อให้ผู้ป่วยจากโรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ดี  อยู่กับเบาหวานอย่างมีควาสุข  และคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานก็ได้รู้จักป้องกันตัวเองด้วย

คุณลิขิต  ได้แก่  นพ. วัลลภ  พรเรืองวงศ์   ศูนย์มะเร็งลำปาง  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เป็นคุณหมอนักเขียน   ที่มีบันทึกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ  และนานาสาระมาให้ชาว GotoKnow ได้เรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอ  ต่อเนื่อง    สนใจตามอ่านบันทึกคุณหมอได้ที่ http://gotoknow.org/blog/health2you

ของรางวัลจะส่ง  "เสื้อโปโล สคส."  ไปให้แต่ละท่านที่กล่าวมาเร็วๆ  นี้ครับ 

คณะกรรมการ

อุไรวรรณ เทิดบารมี

อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

ธวัช หมัดเต๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmi_publicความเห็น (40)

 • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
 • ขอให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ความดีกันต่อไปนะครับ เพื่อไทย เพื่อส่วนรวมครับ
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับทุกๆๆท่านครับผม
sasinanda
IP: xxx.121.194.75
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีแก่ทุกท่านเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
 • โดยเฉพาะ คุณกัมปนาท  อาชา  (แจ๊ค) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คุณลิขิต เดือนกุมภาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านค่ะ  โดยเฉพาะคุณศิริ  เอ้ย ไม่ใช่  โดยเฉพาะนายดำ  คนข้างกายของคุณศิริ ค่ะ

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

พิเศษแด่ คุณแจ๊ค มมส.ค่ะ

และนายดำ (ของคุณศิริ...อิอิ) ด้วยคน (ก็เป็นญาติวพยาธินี่คะ  เชียร์กันหน่อย)

และ นพ.วัลลภค่ะ

 • ครูอ้อย....ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ
 • และที่พิเศษ...คุณหมอวัลลภ  และคุณแจ๊คค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

และยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

กัมปนาท อาชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44100

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับทุกคนค่ะ

โดยเฉพาะท่าน อ.พิชิต คุณแจ๊ค และคุณหมอวัลลภ .. ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 Love Letter ขอแสดงความยินดี ด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
 •  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ  ขอให้รักษาความดีที่ได้กระทำไป  ให้ยั่งยืนนาน
 • แหละขอแสดงความยินดีนำ  อ้าย..แจ็ค   หล๊ายหลาย  เด้อคับ..เด้อ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะ :)

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านค่ะ....และหวังว่าจะได้อ่านบันทึกดีๆไปเรื่อยๆ  อย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะ.....ขอบคุณและดีใจด้วย....จากใจจริงค่ะ....
 • ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยต่ะ ทุกท่าน
ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ  มีคนพยา-ธิด้วย ดีใจจัง
kead
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยค่ะ

"รางวัล ไหลมา เทมา
การันตี วิถีแห่ง มมส."

ยินดีกับน้อง "แจ๊ค" ด้วยคนครับ

ยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ครับ

 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
 • โดยเฉพาะ น้องแจ๊ค  กัมปนาท อาชา (แจ๊ค)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คุณลิขิต เดือนกุมภาพันธ์
 • เขียนเมื่อ 

  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ...มาช้าคงไม่เป็นไรนะคะ...

  (^_____^)

  กะปุ๋ม

  เขียนเมื่อ 
  • มาช้าไม่เป็นไรครับ
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านนะครับ ไม่แยกว่าค่ายไหน
  • ขอให้ขยันทำความดีกันต่อไปครับ
  เขียนเมื่อ 
  ขอแสดงความยินดีกับทุนท่านด้วยค่ะ
  • ขอยินดีกับทุกท่านค่ะ
  • ขอแสดงความชื่นชมครับ
  เขียนเมื่อ 
  ยินดีกับทุกท่านค่ะ
  sasinanda
  IP: xxx.121.194.47
  เขียนเมื่อ 
  P
  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ
  เขียนเมื่อ 
  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ
  เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
  เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
  เขียนเมื่อ 

  ขอแสดงความยินดีด้วยคนครับ

  เขียนเมื่อ 
  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ
  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ
  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ :)
  ครับ เช่นกันครับ ขอแสดงความยินดีด้วย
  • ยินดีด้วยกับทุกท่านจากใจจริงค่ะ
  • โดยเฉพาะหัวหน้าลำดวน ไกรคุณาศัย สุดยอดคุณอำนวยของพวกเราชาวสุพรรณฯ เขต 2
  • รางวัลนี้คงเปรียบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ และเป็นแรงผลักดันให้ท่านมุ่งมั่นทำงานเพื่อการจัดการความรู้ของพวกเราชาวเขตฯ 2 ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ
  • ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาแสดงความยินดีเป็นกำลังใจแทนหัวหน้า ซึ่งขณะนี้กำลังดูแลคู่ชีวิตที่อยู่ในห้องไอซียู มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
  Jittimaporn
  IP: xxx.151.232.70
  เขียนเมื่อ 

  ยินดีกับทุกๆท่าน ทุกคนเก่งจัง อยากเก่งบ้างจัง

  IP: xxx.26.84.227
  เขียนเมื่อ 

  ยินดีกับผู้มีความสามารถทุกท่านครับ