วิธีการสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นฉันมิตร

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งแรกที่เราต้องทำ คือ การให้เขารู้เราก่อนว่าเป็นใครมาจากไหน มีเหตุผลที่มาทำตรงนี้เพื่ออะไร

     วิธีการที่จะสามารถสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นฉันมิตรได้นั้น สิ่งแรกที่เราต้องทำ คือ การให้เขารู้เราก่อนว่าเป็นใครมาจากไหน มีเหตุผลที่มาทำตรงนี้เพื่ออะไร ในเบื้องต้น ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะได้เปิดประเด็นขึ้นโดยผู้ประสานของเราหากเป็นเวทีใหม่ แต่ถ้าเป็นเวทีที่คุ้นเคยแล้ว ก็ข้ามไปได้ แต่ก่อนที่จะลงมือทำเวที เราควรที่จะได้พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นการปูพื้นเรื่องรอบ ๆ ตัวเขาก่อน เอาที่ไม่ซีเรียสอะไร จากนั้นก็ควรจะได้ดำเนินการเพื่อรู้เขาอย่างไม่เป็นทางการ หากเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็แนะนำตัวเองที่ละคน หากกลุ่มใหญ่ก็ใช้ตัวแทนของกลุ่มเล่าเรื่องความเป็นมาของกลุ่มตัวเอง บางครั้งหากเป็นในชุมชนจะมีการนับย่านสาวโยดกันเล็กน้อย อันนี้จะช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีทีเดียว

     เทคนิคที่จำเป็นมากที่เราจะต้องนำมาใช้ คือ การเปิดเผยจริงใจ ซึ่งหากเราเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมา ใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจเราได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงประเด็นที่สำคัญคือจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้คนอื่น และเข้าใจคนอื่นได้เร็วขึ้นด้วย โดยการเริ่มต้นเปิดเผยที่เราก่อน อันนี้จะทำให้เขาไว้ใจเรามากขึ้น รวมถึงไว้ใจกลุ่มด้วย

     เทคนิคการสร้างความฝังใจประทับใจ หรือการสร้างความมั่นใจ หรือความประทับใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม ทั้งการกระทำ และคำพูด จะช่วยให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้เกิดความนิทสนม ความไว้ใจกันได้เร็วขึ้น

     เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งการตั้งใจรับฟังปัญหา หรือความคิดของคนอื่นอย่างจริงใจ และเป็นกันเอง จะช่วยในการเรียนรู้ปัญหาของเขา หรือความคิด ความรู้สึกของเขาที่มีต่อกลุ่มได้เป็นอย่างดี

     เทคนิคความเรียบง่ายสบาย ๆ เช่น การใช้ภาษาง่าย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะทางโดยไม่จำเป็น ในการสื่อความหมาย จะช่วยให้ช่องว่างหมดไป

     เทคนิคการกระจายโอกาสในที่ประชุมให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดเท่า ๆ กันทุกคน และได้พูดครบทุกคน เช่น การกำหนดข้อตกลงของเวทีเริ่มแรก คือ “หากใครยังไม่ได้พูด จะไม่ยอมเลิก ต้องพูดให้ครบก่อนทุกคน”

     เทคนิคการหยอกเย้า การเล่าเรื่องตลก การยกตัวอย่างสมมติ เพื่อให้เวทีไม่เครียดจนเกินไป

     เทคนิคการจับประเด็นให้ไว แล้วขยายต่อ ในทันที โดยให้คนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อจากประเด็นที่อีกคนหนึ่งได้เริ่มไว้แล้ว

[ความรัก ถือเป็นจุดเริ่มต้น]
[เรื่องเล่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน สอ.ต.หนองธง, สอ.ต.นาปะขอ, สสอ.บางแก้ว, สสจ.พัทลุง]
[วิธีการไปชักชวนคนทำงานอื่น ๆ ในแวดวงมาพูดคุยกัน]
[วิธีการสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นฉันมิตร]
[การอำนวยให้เกิดเวทีพูดคุยต่าง ๆ ทั้งในส่วนคนทำงาน และชุมชน]

[บทสรุปย่อ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)