เวลา  09.30  น.  วันที่  2  มิ.ย.  50  ชาว  CARD  นำโดย  ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา   เข้าห้องประชุมชั่วคราว  (ห้องคอมพิวเตอร์)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)

การมาครั้งนี้...  เพื่อมาดูว่า  การจัดการในเรื่องการผลิตสื่อในรูปแบบ  LO : Learning Object  ที่นี่เขามีการจัดการอย่างไรบ้าง... 

สรุปแล้วก็คือ...  สื่อที่ทาง  สสวท.  จัดทำขึ้นส่วนใหญ่  จะเป็นในรูปแบบของการ์ตูน  2  มิติ  (Animation  2D)  โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้ใช้  (Interaction)  เช่น  เกมส์  แบบทดสอบ  เป็นต้น  ในส่วนของการพัฒนาส่วนใหญ่  จะจะพัฒนาในรูปแบบของ  LO (Learning Object)  ซึ่งข้อดีของมันก็คือ  สามารถนำไปสอนได้ตามความเหมาะสม  ตามสถานการณ์  สามารถใช้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก...  เนื้อหาไม่เสื่อมสภาพ  สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ตามสภาพของการรับรู้ของแต่ละคน  สื่อเป็นแบบดำเนินเรื่องในตัวเองและจบในตัวเองตามเนื้อหานั้น ๆ  ดังที่เขียนไว้ในบันทึกของ  คุณวิชิต ชาวะหา  http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/85493    และสามารถเข้าดูสื่อต่าง ๆ  ได้ที่  เว็บไซต์ของ  สสวท.  http://www.ipst.ac.th 

ครั้งนี้...  ได้ตัวอย่างสื่อมาพอสมควร  เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการผลิตเพื่อการเรียนการสอนต่อไป....