GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทีมงาน ก.พ เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดอีสาน

ทีมที่ปรึกษาระบบราชการ ออกเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัด

ทีมงาน ก.พ เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดอีสาน

 จากการที่ เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน มีดำริที่จะขยายเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการ ออกมาต่างจังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ดังนั้นในระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ ธันวาคม ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ นำทีมโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ จะออกเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร โดยที่จะออกเผยแพร่หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง" ซึ่งจะเป็นผู้ "ที่เชื่อมนโยบาย และ นำโยบายสู่การปฏิบัติ" เป็น "สมรรถนะ" ที่พึงประสงค์อย่างยิ่งครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 9365
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)