วันนี้ดิฉันจำเป็นต้องควานหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำท่วมและสภาพอากาศ ก็เกิดข้อสงสัยเรื่องการแบ่งเลขหมายโทรศัพท์เพื่อช่วยในการจำ หรือเรียกว่าการ Chunking Information คะ เช่น 0-7428-9999 ซึ่งเป็นการแบ่งแบบใหม่ แต่สมัยก่อนเขาจะแบ่ง 074-289-999 (ที่อเมริกายังคงแบ่งแบบคล้าย 3-3-3 นี่หละคะ แต่เป็น 3-3-4)

ดิฉันเองไม่เห็นประโยชน์ของการแบ่งศูนย์ออกมาตัวเดียวเพราะไม่ช่วยให้จำตัวเลขสี่ตัวหลังทั้งสองชุดได้ ถ้าลองแบ่งให้เป็น 07-428-9999 น่ายังจำง่ายกว่า เพราะกทม. มีรหัสคือ 02 เราจะได้สร้าง relation ของ information ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะเปลี่ยนการแบ่งตัวเลขเป็นในลักษณะ 0-7428-9999 ไปแล้ว คนทั่วไปก็ยังคงเรียกถามความเคยชินที่ฝึกกันมาทั่วทั้งชีวิต ประมาณว่าฝังลึกใน Long-term memory ว่า 074-289-999

แล้วอย่างนี้การแบ่งรูปแบบใหม่จะไปช่วย Process information ในสมองคนได้อย่างไร ในเมื่อ Visual memory ที่พยายามจะบันทึกรูปแบบใหม่นั้นจำยาก และแถมยังถูก Interfere ด้วย Verbal Information อีก

คนที่เปลี่ยนแปลงระบบการแบ่งเบอร์โทรศัพท์ของบ้านเรา (ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนไปทำไม  ได้ลอง Pilot test ดูก่อนหรือยัง) ควรอ่านบทความอมตะนิรันดร์กาลด้าน Cognitive Science ของ Miller เรื่อง The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information ท่าจะดีนะคะ