วันที่ 17-18 ธ.ค. 48 น้ำท่วม น้ำท่วมจังหวัดสงขลาหลายอำเภอ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ก็ได้รับความเสียหายอย่างมาก น้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำสูงท่วมคันบ่อทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงเสียหายทั้งหมด บ้านพักบุคลากรได้รับความเสียหาย เดือดร้อนทุกคน ระดับน้ำภายในวิทยาลัยฯสูงประมาณ 0.5-1.20 ม. และต้องระวังอีกหลายวันเนื่องจากยังมีฝนตก น้ำทะเลหนุนมากขึ้น ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ผวา กลัวว่าจะท่วมเหมือนครั้งก่อน