สืบเนื่องจากการที่อาจารย์คุณหมอวิจารณ์ได้กล่าวถึงอย่างชมเชยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้เขียนไว้มากและในหลายที่ ทำให้มีผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเกือบทุกสารทิศส่งอีเมล์มาขอไฟล์ ที่บ้านอยุธยานั้นอินเตอร์เน็ตทำงานช้ามาก กว่าจะส่งได้ครบทุกไฟล์ใช้เวลานาน

ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์เกือบ 400 หน้า ต้องแบ่งหลายไฟล์ เลยคิดว่าหากนำเสนอผ่านบล็อกจะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วกว่ามาก

ขอขอบคุณน้องผึ้ง-ภัทรพร คงบุญแห่งสคส.อีกครั้งที่ช่วยจัดการนำไฟล์ทั้งหมดขึ้นให้นะคะ

มีความยินดีให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ตามสะดวก ขอเพียงแจ้งชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา และสถาบันที่ศึกษาอยู่เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นค่ะ และหากอ่านแล้วมีข้อสงสัยหรือต้องการพูดคุยกันก็ไม่รังเกียจค่ะ

ความดีและประโยชน์ต่างๆอันเป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นจากการได้แบ่งปันความรู้นี้ผู้เขียนขออุทิศให้บุคคลที่อยู่ในกรณีศึกษาทุกเรื่องและคณาจารย์ที่เคี่ยวกรำจนความคิดตกผลึกออกมาเป็นผลงานนี้ค่ะ

ไฟล์วิทยานิพนธ์

Knowledge Creation and Sustainable Development: A Collaborative Process between Thai Local Wisdom and Modern Sciences

แบ่งเป็น 4 ไฟล์ย่อยดังนี้ค่ะ

Introduction with Part one and Part Two

Part Three

Part Four

Part Five

 ขอให้ไปอ่านบันทึกนี้ด้วยค่ะ http://gotoknow.org/blog/k-creation/257918