ทันตาฯ ใน PCU นำร่องโครงการผู้สูงอายุ

สานต่อโครงการนำร่องการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ... เพื่อพัฒนาทันตาภิบาลใน PCU ที่มีความเข้าใจ และมีศักยภาพในการทำงานบูรณาการ

 

โครงการต่อยอดมาจาก บันทึกนี้ค่ะ ทันตาภิบาล ใน PCU

คุณหมอสุณี วงศ์คงคาเทพ โต้โผใหญ่ ได้จัดหาในเรื่องงบประมาณสนับสนุนมาได้จำนวนหนึ่ง จึงได้สานต่อโครงการนำร่องการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ... เพื่อพัฒนาทันตาภิบาลใน PCU ที่มีความเข้าใจ และมีศักยภาพในการทำงานบูรณาการ

และเราก็ได้ในส่วนของโครงการกลุ่มสูงอายุ ... ดิฉันเอง และหมออ้อย เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มค่ะ มี 5 เรื่อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็คือ

 • โครงการ อสม.แนะแนว ผู้เฒ่าบุ่งแก้ว ฮู้แล้วแข่วงาม ... ที่ PCU โนนสำราญ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยคุณวิภาพร
  Idea ของเธอ ก็คือ
  ... เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ อสม.
  ... อสม. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้สูงอายุ
  ... ผู้นำชุมชน อสม. ผู้นำนักเรียน กระตุ้นผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
  ... PCU ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับ อสม.
  ... นัดหมายผู้มีปัญหาสุขภาพไปรักษา
 • โครงการผู้สูงอายุโรคเบาหวาน รวมพลัง รวมน้ำใจ ควบคุมอาหาร พิชิตโรคภัย เพื่อการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากใน PCU ... ที่ PCU เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  Idea ของเธอ ก็คือ
  ... ที่ตำบลของเธอจะมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 24 ก็จะประมาณ 100 กว่าคน
  ... จัดตั้งชมรม "ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน รวมพลัง รวมน้ำใจ ควบคุมอาหาร พิชิตโรคภัย" รับสมาชิกประมาณ 50 คน
  ... ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง/ 1 เดือน
  ... มีสมุดคู่มือ
  ... มีการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น น้ำตาลในเลือด ช่องปาก ความกัน อาหาร และอื่นๆ
  ... ออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์
  ... เยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง/ เดือน
  ... ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารักษาทางทันตกรรม
  ... จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานทั้งหมด
  ... เสียงตามสาย 1 ครั้ง/สัปดาห์
  ... ตรวจสุขภาพ และส่งต่อ
  ... จัดรณรงค์ 1 วัน โดยมี นิทรรศการ ตอบปัญหาชิงรางวัล ให้ความรู้ และประกวดแข่งขันผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ทำอาหาร พิชิตโรคภัย ที่มีน้ำตาลน้อยที่สุด
 • โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากผู้นสูงอายุ ... ที่ PCU บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดย คุณขนิษฐา
  Idea ของเธอ ก็คือ
  ... ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  ... จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ ตามกลุ่มสภาวะที่พบ
  ... เตรียมสภาพช่องปาก ให้ปราศจากโรค
  ... ส่งต่อ รพ. เพื่อการใส่ฟันเทียม (ถ้ามีความต้องการ)
  ... ติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะๆ
 • โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ... ที่ PCUโคกหญ้าคา ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดย คุณอนงค์
  Idea ของเธอ ก็คือ
  ... อบรมแกนนำผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง และประชาชนในเขตรับผิดชอบ
  ... แกนนำเผยแพร่ให้ความรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ
  ... จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก
  .... ติดตามเยี่ยมบ้าน
 • โครงการบริหารกาย บริหารจิต เพื่อคุณภาพชีวิตผูสูงวัย ... ที่ PCU อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
  Idea ของเขา ก็คือ
  ... ผู้สูงอายุในพื้นที่พบเป็นโรคปริทันต์กันมาก
  ... ผู้สูงอายุพบกันเป็นประจำที่วัด
  ... ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมประจำคือ ปฏิบัติธรรม ออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ... ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก เฝ้าระวังติดตามโรค ฝึกทักษะการแปรงฟัน
  ... ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ด้วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

ตอนนี้จะเริ่มกิจกรรมกันแล้วละค่ะ ... เราจะตามไปดู และมาเล่าให้ฟังนะคะ ว่า ผมสำเร็จนั้นเป็นประการเช่นใด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#บูรณาการ#pcu#ผู้สูงอายุ#ส่งเสริมสุขภาพ#ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก#ทันตาภิบาล#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 92048, เขียน: 23 Apr 2007 @ 20:55 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 18:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)