เหนื่อยไหม...คุณครู


กว่าจะได้สิ่งที่เราหวังต้องผ่านด่านวิชาการมากมาย

      เขาพูดกันว่า  "ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณภาพของประชากรเพื่อพัฒนาประเทศ"

      หลายคนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมาเป็นครู  และเมื่อได้ทำหน้าที่นี้.....ครูก็ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ว่าด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างคุณภาพของประชากร

      ครูที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีประสบการณ์และคุณภาพการปฏิบัติงานดีเด่นในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาลูกศิษย์เต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา.....ก็น่าจะได้ขวัญและกำลังใจในการทำงาน

     ครูหลายคน....ส่งผลงานอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์...และคิดว่าผลงานของตนดีเด่น....เชิงประจักษ์จริง ....ก็น่าจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านแน่นอน  แต่ด้วยตัวแปรหลายอย่าง (ผู้ตรวจผลงานเชิงประจักษ์/ ทักษะในการเขียนผลงานของครู/ เกณฑ์การประเมิน/ อื่นๆ)  ทำให้หลายคนขาดขวัญและกำลังใจไปครั้งที่ 1

     ต่อมา...ขวัญและกำลังใจของครูเริ่มเห็นลาง ๆ แล้ว  เพราะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินครั้งนั้น  มีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ" 

    ความหวังมีอีกครั้ง  ครูที่ไม่ผ่านการประเมิน/ ครูที่สละสิทธิ์ไม่ให้กรรมการตรวจผลงาน  ได้รับโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นเวลา 9 วัน  โดยต้องผ่านเกณฑ์ ในด้านเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%  ทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมแน่ละหน่วยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%  ทดลองสอนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%  และต้องได้คะแนนการทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่า 70%

    เหนื่อยค่ะ...ทุกคนตั้งใจมาก  ก็ความหวังใกล้เข้ามาแล้วนี่  อบรมเสร็จก็วาดหวังไว้ว่า  คะแนนเฉลี่ย 70% ได้แน่นอน

   ผล...มีครูที่สมหวัง 38%  ส่วนที่เหลือขวัญและกำลังใจหดหายไป  บางห้องไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์แม้แต่คนเดียว  เป็นไปได้อย่างไร  จะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่   ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะ Double Standard คณะกรรมการในแต่ละชุด

  เหนื่อยแทนจริง....ครูที่ผ่านแล้วต้องนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ฯ มาทำแผนการจัดการเรียนรู้และสอนเป็นเวลา 11 สัปดาห์และเขียนรายงานผลการสอนครั้งนี้อีก

   เหนื่อยค่ะ...แต่เหนื่อยแบบสมหวังค่ะ   ส่วนผู้ไม่สมหวังก็มีโอกาสเหมือนกันกับผู้ที่ผ่านการอบรมนั่นแหละ  คือต้องจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนและทดลองสอนเป็นเวลา 11 สัปดาห์เช่นเดียวกัน  แต่เกณฑ์การประเมินเข้มข้นกว่า...เขาว่างั้น

    เหนื่อยแทน...ครูที่เขาว่า "ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณภาพของประชากรเพื่อพัฒนาประเทศ" จริง ๆ

หมายเลขบันทึก: 91043เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2007 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

สวัสดีครับ

ครู คือ คนของแผ่นดิน (เสมอ)  ...แต่ก็ดูเหมือนครูจำนวนไม่น้อยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางรายได้และความก้าวหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบาก...หนี้สินพะรุงพะรัง  ยิ่งบางคนก้หมดไฟไปกับระบบเลยก็มีไม่น้อยเช่นกัน

ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่มีโอกาสได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ, ขอแสดงความยินดีต่อครูที่ผ่านการประเมิน  และขอเป็นกำลังใจแก่ครูที่ยังต้องก้าวเข้าสู่การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองสืบต่อไป

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน...ครูก็ยังเป็นคนของแผ่นดินเสมอ...

รักและเคารพครู ....ครับ !

          ขอบคุณ..... คุณแผ่นดิน ค่ะที่มาเยี่ยมเยียนคนแก่   มีกำลังใจขึ้นมากนะ

           ได้แวะเข้าไปสู่บรรยากาศของครอบครัวคุณ  อบอุ่นจังค่ะ  

            เด็กหากได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบกาย  ถือได้ว่า "แดนไท" เรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติ  

           สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือการที่เด็กได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น  เป็นสิ่งดีสำหรับเด็ก  เพราะเขาว่าเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้หลายภาษา (แต่จำไม่ได้แล้วว่ากี่ภาษา) 

            ขอบคุณที่มีสิ่งดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

 • จริงๆๆแล้วสงสารคุณครูมากครับ
 • คุณครูตามโรงเรียนทำงานหนักมาก
 • ทำอย่างไรจะช่วยท่านได้ครับผม
 • พวกเราก็ช่วยทั้งให้กำลังใจและให้การนิเทศช่วยเหลือเป็นประจำอยู
 • ตอนนี้ก็มีคุณครูมาปรึกษา ศน.มากมาย
 • มีคุณครูยื่นความจำนงค์ขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นมากมาย  หมดเขตวันพรึ่งนี้แหละ
 • เอ้า....ศน.ทั้งหลายรวมพลังช่วยคุณครูด้วย

ขอบคุณอาจารย์มากครับ...

หลายคนทักว่าทำไมสอนให้ลูกพูดภาษาอีสาน...ผมเป็นงงเลยนะครับ  เพราะไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไร...ผมอยากให้เขารู้รักในภาษาถิ่นของตนเอง  เพราะยังไงความเป็นไทยก็เต็มล้นในตัวเขาอยู่แล้ว...

ไปโรงเรียนพูดภาษาไทยกับเพื่อนและคุณครู..กลับบ้านและกลับไปหาปู่ย่าก็พูดภาษาอีสาน อบอุ่น - ใกล้ชิดกันดี...ไม่มีช่องว่างทางภาษาระหว่างลูก ๆ กับปู่ย่า...ผมคิดเช่นนั้นนะครับ

 • หลายคนค่อนขอดว่าการประเมินครั้งนี้เรียกว่า อาจารย์ 3 เชิงกระอัก...
 • ได้ยินมาว่า มีครูที่สอนภาษาอังกฤษได้ดีมาก ๆ ท่านหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับระดับอำเภอ ระดับเขตฯ) ไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้ ถึงกับท้อแท้หมดกำลังใจและหมดความเชื่อมั่นในการสอนไปเลย
 • เหนื่อย...และหนักมากสำหรับครูในวันนี้ ลำพังปฏิบัติงานสอนก็หนักหน่วงเหลือเกินแล้ว แต่ดูแล้วเกณฑ์และสาระการประเมินในครั้งนี้ ยังเหมือนโยนความหนักหน่วงให้คุณครูอีกเท่าตัว
 • อยากรวมพลังช่วยคุณครูด้วยอีกคนค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน...วิไล วัชรพิชัย

 • ครูอ้อยเฝ้ามองและชื่นชมการกำหนดให้มีการเลื่อนวิทยฐานะแบบนี้  ดูขึงขัง  และจริงจังมาก   สมควรยกย่องครูจริงๆ  ที่อดทนมานะบากบั่น    สมควรได้รับในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ

ขอบคุณค่ะท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี