โรงเรียนฝึกสุนัข ชุท(SchH)

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
SchH Dogs Training Center
Usernamedog-training
สมาชิกเลขที่21929
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 อ.เอกชัย

 

 

 เอกชัย ทัพวงษ์

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์ฝึกสุนัขชุท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ เป็นศูนย์ฝึกและพัฒนาสุนัขใช้งาน ที่ดีที่สุดในไทย  

 

 ภารกิจหลัก

  • มุ่งมั่นพัฒนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุนัข
  • มุ่งมั่นพัฒนาสายพันธ์สุนัขอารักขาและฝึกสุนัขให้มีคุณภาพ
  • สนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • สร้างชื่อเสียงให้กับสังคม ประเทศชาติด้วยการฝึกสุนัขเป็นสำคัญ

ออกกำลังกายด้วยการฝึกสุนัข

ชุท โรงเรียนฝึกสุนัข