โรงเรียนฝึกสุนัข ชุท(SchH)
Mr. Ekachai อ.เอกชัย ทัพวงษ์ โรงเรียนฝึกสุนัข ชุท(SchH) Dog Training Center

ความเห็นล่าสุด


สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

  

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 

 

Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

  

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 

 

Pupy1 

 

 


 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 

 

Pupy1 

 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย ครับ รับรองเป็นกันเอง

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois

 

 Pupy1 

 

 

 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

 

ภาพสุนัขพันธุ์ เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois


ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกสุนัขชุทท มีลูกสุนัขเกิดใหม่ครับ สายพันธุ์เบลเยี่ยมมาลินัวส์ Belgian Malinois ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก น๊ะครับ ตามภาพที่แสดงอยู่ตอนท้ายนี้  ท่านใดสนใจนำไปเลี้ยงเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เอาไปอารักขา เอาไปให้เป็นของขวัญคนที่เคารพรัก โปรดรีบจองไว้ก่อน ติดต่อที่ผม เอกชัย

โทร081-482-4355

Email: schht.dogtraining@gmail.com

 

Pupy1 

 

 

 

 

ทำตามกำหนดการ

 

คำแนะนำในการฝึกสุนัขเบื้องต้น (ต่อ)

 

ให้กำหนดเวลาในการฝึกสุนัข

และทำตามเวลาที่กำหนดแน่นอนวันละ 2 ครั้ง เวลาในการฝึกควรให้สั้น เริ่มจากการฝึกครั้งละ 5 -10นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาการฝึกให้นานขึ้น อย่าฝึกนานจนลูกสุนัขของคุณเกิดความเบื่อหน่าย หรือดูมีอาการกระสับกระส่ายและไม่มีสมาธิ เวลาที่เหมาะที่สุดคือเวลาก่อนอาหารลูกสุนัขที่หิวเล็กน้อยจะตื่นตัวและมีชีวิตชีวามากกว่า ลูกสุนัขที่เพิ่งกินอาหารหรือก่อนเข้านอน


 

ต้องสม่ำเสมอ

 

เวลาออกคำสั่งเดียวกัน

ให้ใช้คำและน้ำเสียเดียวกันทุกครั้ง หากคุณพูดว่า "มานี่เบลเซอร์" ด้วยน้ำเสียงที่สดใสและเข้าใจในระหว่างการฝึก ในการฝึกครั้งต่อไป อย่างเปลี่ยนเป็น "มานี่เบลเซอร์" ด้วยน้ำเสียงที่แสดงอำนาจในการฝึกครั้งต่อไป เบลเซอร์จะเกิดความสับสนและอาจจะไม่ตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการ

 

ต้องมั่นคง

 

ให้ลูกสุนัขรู้ว่าเราไม่ได้ทำแบบเล่นๆ

ให้ทำแบบเอาจริงเอาจังเพื่อให้เขารู้ว่าเขาก็ต้องทำแบบเอาจริงจังเช่นเดียวกัน อย่าให้อาการ ขี้เล่นหรือนัยน์ตาสีน้ำตาลที่เศร้าสร้อยทำให้คุณใจอ่อน


ต้องอดทน

 

หากลูกสุนัขของคุณไม่เป็นนักเรียนที่ปราดเปรื่องในตอนต้นก็อย่าให้

เป็นเหตุทำให้คุณและสุนัขผิดหวัง ลูกสุนัขจะรู้ว่าคุณโกรธหรือขาดความอดทน ซึ่งจะทำให้เขากังวล เขาจะรู้สึกกระวนกระวายเกี่ยวกับการฝึก และสิ่งนั้นจะทำให้คุณและสุนัขยุ่งยากมากขึ้น ถ้ารู้สึกหงุดหงิดควรจะเลื่อนการฝึกออกไป

 

ต้องตอบสนองทันที ที่เขาทำตามคำสอนได้

 

ให้ใช้คำยกย่องหรือทำการแก้ไขโดยทันทีที่ลูกสุนัขของคุณตอบสนองต่อคำสั่ง

หากเขามาตามคำสั่ง ให้ชมเขาอย่าเต็มที่ในทันทีที่เขาไปหาคุณ หรือแม้แต่เข้าไปหาโดยห่างจากจุดหมายถึงสองฟุต และต้องกระตุกสายจูงเล็กน้อยเพื่อให้เขาทำตาม การแก้ไขให้ใช้คำสั้นและห้วนว่า "อย่า" อย่าตีลูกสุนัขที่ผ่านการฝึกมาดี ควรที่จะตอบสนอง เพราะเขาอยากจะทำให้เจ้านายของเขาพอใจ ไม่ใช่เป็นเพราะเขากลัวนายของเขา

 

ให้คงไว้ซึ่งอัธยาศัยที่ดี

 

 ให้การสิ้นสุดการฝึกแบบมีความสุขเสมอ

เพื่อที่ทั้งคุณและลูกสุนัขของคุณจะรู้สึกพอใจในตัวคุณและพอใจซึ่งกันและกัน การที่จะฝึกให้ประสบความสำเร็จ ลูกสุนัขของคุณต้องมีท่าทีในทางบวกเกี่ยวกับการฝึก และท่ามีของเขาย่อมขึ้นอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิง

 

ที่มา: http://www.chaaem.makewebeasy.com/content_3_3427_63061_TH.html

การฝึกสุนัขเบื้องต้น

เจ้าของสุนัขทุกคนมีหน้าที่ในการฝึกหัดสุนัขของเขา ให้ประพฤติเป็นสมาชิกของสังคมที่มีวินัย สุนัขที่ไม่เชื่อฟัง และบังคับไม่ได้จะเป็นตัวก่อความรำคาญและเป็นอันตรายต่อคุณเอง ครอบครัวของคุณและคนอื่น

เพื่อนที่มีขนปุกปุยของคุณจะเป็นเพื่อนที่สนุกสนาน ถ้าคุณสละเวลาให้เขาเพื่อฝึกหัดเขาอย่างถูกต้อง

ครูฝึกสุนัขอาชีพส่วนใหญ่จะแนะนำว่าสุนัขที่มีอายุ 5 ถึง 6 เดือน เป็นอายุที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มนำไปฝึกอย่างจริงจัง ขอแนะนำให้เข้าฝึกเชื่อฟังคำสั่งสำหรับลูกสุนัข ซึ่งจะได้ฟังข้อคิดเห็นและความซาบซึ้งในการฝึก

อย่างไรก็ตามคุณสามารถเริ่มฝึกหัดลูกสุนัขเล็กน้อยตั้งแต่วันแรกที่ได้ลูกสุนัขมา

 

 

สอนลูกสุนัขของคุณให้รู้จักชื่อของเขา

ขั้นแรกสอนให้ลูกสุนัขจำชื่อของเขา โดยเรียกเขาบ่อยๆ ขานชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่สดใสและมีชีวิตจิตใจ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจเขา ให้ทำอย่างนี้ในขณะที่เล่นกับเขา และก้มลงจะเล่น

หรือขณะที่คุณกำลังจะวางชามอาหารของเขาลง ในไม่ช้าเขาจะเข้าใจเวลาคุณหรือใครก็ตามที่เรียกชื่อเขา ย่อมหมายถึงเขา เริ่มทำการสื่อสารโดยไม่อาศัยคำพูดตั้งแต่แรก โดยอาศัยส่งทางสายตากับลูกสุนัขของคุณ เรียกชื่อของเขา

เมื่อเขาหันหลังมามองคุณ จงสบตากล่าวคำชมเชยเขาอย่าสุดจิตสุดใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของเขา โดยให้เขามองที่ตาของคุณ (ใช้มือทั้งสองป้องตาจะช่วยได้)

 

ให้ทำอย่างนั้นนานเท่าที่คุณจะทำได้ และกล่าวชมเขาตราบเท่าที่เขาจ้องมองที่ตาคุณ ในไม่ช้าลูกสุนัขจะเริ่มจ้องมาที่ตาคุณ และเขาจะหัดตีความหมายการมองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการมองแบบยิ้มๆ เพื่อให้รู้ว่าเห็นด้วย หรือการจ้องที่ขึงขังซึ่งหมายความว่าไม่เห็นด้วย

 

การฝึกใช้ปลอกคอและสายจูง

 

 

 

การฝึกให้ลูกสุนัขของคุณเคยชินกับปลอกคอและสายจูง เริ่มจากใช้ปลอกคอที่แคบและอ่อนนุ่มก่อน

ให้เขาใส่เป็นประจำจนกว่าจะเกิดความเคยชิน แล้วค่อยเอาโซ่ที่เบาติดเข้ากับปอกคอ ให้ยาวจนลากดินแล้วปล่อยให้เขาลากไปมาเป็นเวลาหลายวัน

วิธีการต่อไปก็คือให้จับปลายข้างโซ่ขึ้นมาโดยไม่ให้มันตึง ดึงให้ตรงแล้วเดินล่อลูกสุนัขของคุณด้วยคำหวานเพื่อให้เดินตามคุณ

ถ้าเขาเดินไม่ทันหรือวิ่งนำหน้าคุณ ให้กระตุกสั้นๆ และเบาๆ ควรจะเดินไปพร้อมๆกัน เพื่อทำให้ลูกสุนัขไม่รู้สึกว่าเป็นการนำที่ล้ำหน้าเกินไป ไม่เริ่มคิดว่าเป็นการบังคับที่ไม่สบายเลย

ในช่วงนี้คงเพียงพอ แต่คุณสามารถฝึกสุนัขได้จริงจังกว่านี้ เมื่อเขามีอายุมากขึ้น และประสบการณ์ในระยะแรกในสายจูงจะเป็นพื้นฐานที่ดี

ที่มา: http://www.chaaem.makewebeasy.com/content_3_3427_63061_TH.html

 

สวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกท่าน

เกี่ยวกับการฝึกสุนัข  โดยเฉพาะการฝึกเพื่อเข้าประกวด ผมได้อ่านเว๊ปหนึ่ง เขียนไว้อย่างน่าสนใจครับ

การฝึกสุนัขลงสนามประกวดสำหรับมือใหม่

การฝึกสุนัขเพื่อลงสนามประกวดการประกวดสุนัขนั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน  เป็นการโชว์มาตรฐานความสวยงามของสุนัข  ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของสุนัขในการเดินการวิ่งเหยาะ  ย่างที่สวยงามและการยืนนิ่งด้วยอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมของสุนัข

ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ทางการแสดงออกที่ควบคุมและถ่ายทอดโดย  handler  ผู้ฝึกด้วนความชำนาญ  มันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ  handler  เป็นกิจกรรมที่ต้องแข่งขันสูง  ทุกคนก็ต่างหวังชัยชนะ  มักมีกลเม็ดและลีลาที่แตกต่างกันออกไป

  ผลของการประกวดมันจะเป็นการตัดสินและชี้ว่าสุนัขและ  handler  มีความพร้อมและมาตรฐานสูงแค่ไหน  มีการเตรียมตัวมาดีหรือไม่

                 บทสรุปบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังเปรียบไผก็เหมือนเกมส์กีฬาชนิดหนึ่ง  ครั้งนี้ชนะก็หัวใจพองโต  และมีกำลังใจที่จะประกวดในครั้งต่อไป  ถ้าแพ้ก็ผิดหวังครั้งต่อไปก็ขอเอาคืนบ้าง

  มันเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบตราบใดที่หัวใจยังรักอยู่  แต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้มันจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย  ถ้าหากขาดการดูแลเอาใจใส่และการฝึกสอนสุนัขของเราเอง

                การสอนในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะการฝึกสอนเพื่อลงสนามประกวดเท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับการฝึกสอนในด้านอื่นๆ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นมีสองอย่าคือ   
      โซ่คล้องคอ  ชนิดของโซ่คล้องคอจะต้องเป็นโว่ที่รูดเข้าออกได้  มีปลายเป็นห่วงโซ่สองด้าน  ไม่ควรจะใหญ่เกินไป  ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวสุนัข

       สายจูง  ควรเป้ฯสายที่พอดีๆ  ไม่ควรใหญ่มาก  มีความกว้างโดยประมาณ ½ นิ้ว  ความยาวไม่เกิน  1 ถึง 1.2 เมตร  ควรจะมีความเหนียวและอ่อนนุ่มเพื่อความกลมกลืนและประสิทธิภาพการใช้งาน

 ในการประกวดสุนัขนั้น  นอกเหนือจากการประกวดสุนัขที่สวยงามและถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์แล้วสิ่งจำ

เป็นและควบคู่กันไปคือ  สุนัขจะต้องรู้จักเดินกับสายจูง  และรู้จักยืนที่ถูกต้องสำหรับการประกวดด้วย

                ลูกสุนัขที่เหมาะแก่การฝึกนั้นควรมีอายุ  3  เดือนไปแล้ว  ขั้นแรกเราควรจะใช้โซ่คล้องคอให้สุนัขเกิดความเคยชินสัก 2 ถึง 3  วันก่อน  หลังจากนั้นค่อยเพิ่มสายจูงเข้าไปในระยะแรกๆลูกสุนัขจะไม่ยอมเดินตามมา  มันจะรู้สึกรำคาญ  ในขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆ

และอย่าหมายมั่นหรือหวังผลที่เร็วเกินไปนักจากลูกสุนัขเพียงแค่ 3 เดือน  ในกรณีถ้าออกแรงจูงแล้วลูกสุนัขยังไม่ยอมเดินมา  ให้เรานั่งลงแล้วเรียกลูกสุนัขให้เข้ามา  มันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราทันที  ทำบ่อยๆก็จะดีขึ้น  หรือบางครั้งอาจใช้อาหารหลอกล่อก็ได้  ในช่วงนี้ควรให้เรียนรู้โลกภายนอก

โดยพาไปเดินนอกบ้านไกลๆ  บ่อยๆ  เพื่อลดความเครียดทางอารมณ์เวลาพาไปสนามประกวด  สิ่งเหล่านี้มันไม่ยากจนเกินไปแต่จะจ้องใจเย็นๆ  และใช้เวลาพอสมควร

                ตำแหน่งของโซ่คล้องคอและสายจูงที่ถูกต้องทุกครั้งที่เราใส่โซ่คอและสายจูงสุนัขเพื่อฝึกให้เดินและวิ่งนั้น  ตำแหน่งของโซ่คอที่ถูกต้องควรอยู่ช่วงบนของลำคอ  คือต้องคล้องตั้งแต่ใต้คางขึ้นมาที่กกหูและไปที่ด้านหลังของท้ายทอย  เพราะตำแหน่งนี้เราจะควบคุมสุนัขได้ง่าย  สุนัขจะไม่หนีไปไหน  หรือออกแรงดึงเรา  เพราะถ้าเมื่อใดสุนัขออกแรงดึงโซ่ที่คล้องคออยู่ก็จะไปรัดคอสุนัขจะหายใจไม่ออก

  แต่ถ้าเราใส่โซ่คอในตำแหน่งที่ผิด  คืออยู่ช่วงล่างของลำคอเหนือหัวไหล่  เมื่อนั้นสุนัขมันจะควบคุมเรา  มันจะมีแรงดึงมหาศาล  มันไปทางไหนเราก็ต้องตามมันไป  จุดที่คล้องสายจูงกับโซ่คอ  หรือจุดรวบรัด  ควรจะอยู่ในตำแหน่งใต้คางเยื้องมาข้างๆกรามของสุนัข ทางด้านขวาของสุนัขให้จับสายจูงด้วยมือซ้ายและสุนัขควรอยู่ด้านซ้ายมือของเรา  และเดินเคียงคู่กันไปตลอด

                วิธีการจับสายจูง

            เราควรจะใช้น้ำหนักที่เหมาะสมมันไม่ใช่เป็นการจูง  แต่มันเป็นการประคองสายจูงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม  ถูกต้องและยืดหยุ่นไปตามจังหวะการย่างก้าวของสุนัข  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นตำแหน่งของสายจูงและจุดรวบรัดจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเสมอ

  เราไม่ควรจะหิ้วและดึงสายจูง  เพราะสุนัขจะไม่มีอิสระในการวิ่งมันจะดูไม่พลิ้วและไม่เป็นธรรมชาติ  ในตำแหน่งของสายจูงที่กล่าวมานั้นเป็นการ  control  ไห้หัวของสุนัขนั้นเชิดลอยได้สวยงาม  เพียงแค่คอยกระตุกให้สัญญาณเป็นจังหวะ  ในที่สุดสุนัขก็จะเรียนรู้ได้เอง  เราควรแสดงการเอาจริงเอาจัง  เมื่อสุนัขอยู่ในสายจูงทุกครั้งไป  ควรที่จะออกคำสั่งด้วยคำพูดที่หนักแน่นจริงจัง  อย่าเล่นกับสุนัขเมื่ออยู่ในสายจูง  มันจะทำให้สุนัขเสียนิสัย

 

เตรียมพร้อมสุนัข (ก่อน) ลงสนาม

 

                ในการแข่งขันต่างๆ นักกีฬาหรือผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ฝึกซ้อมจนมีความชำนาญแล้วลงแข่งจึงจะได้รับชัยชนะ ถ้าเปรียบเทียบกับการประกวดสุนัขก็เช่นกัน เริ่มต้นจากการเลือกสายพันธ์ที่ดี ที่มีคุณภาพ พ่อพันธุ์มีพันธุ์ดีผ่านการแข่งขันมาแล้ว

มีผลงานดีเยี่ยมก็จะสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้ดี เมื่อเราได้ลูกสุนัขที่เราต้องการก็คือ มีโครงสร้างสมบูรณ์แข็งแรง มีการเคลื่อนไหวดี แข้งขาดีและต้องสังเกตด้านอารมณ์ มีความกระตือรือร้น สดชื่น แจ่มใสไม่ขี้กลัวจนเกินไป ยิ่งซนยิ่งดี เพราะพวกนี้จะมีความกล้าอยู่ในตัวของเขาเอง

เมื่อลูกสุนัขอายุได้ 3 เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มหัดใส่สายจูงก่อนเป็นอันดับแรก เริ่มฝึกทำความคุ้นเคยให้มากที่สุดจนเริ่มเดินในสายจูงได้ ใหม่ๆ อาจจะต้องใช้ของล่อเป็นแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของเล่นก็ได้ทั้งนั้น

เราลองสังเกตพฤติกรรมของลูกสุนัขเหล่านี้ว่ามีแววแค่ไหน ตอนเขายืนเฉยๆ หรือสนใจอะไร พวกที่เก่งสง่างามมักจะยืนด้วยท่าทางที่มีความสวยตลอด ประเภทยืนโชว์ของเขาเอง พวกนี้ถ้าไปเจอคนจูงเก่งๆ ก็จะยิ่งเก่งตามไปด้วย

ในการประกวดสมัยนี้มาตรฐานที่ใช้คือโครงสร้าง 50% การเคลื่อนไหว 50% สุนัขที่สวยจะต้องวิ่งได้ดีด้วยประกอบกันไปเสมอ โครงสร้างดีแต่วิ่งไม่สวยก็ไม่ชนะ วิ่งสวยแต่โครงสร้างไม่ดีก็ไม่ชนะ ทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่ควบคู่กันไปเสมอ การวิ่ง การยืนฝึกฝนกันได้ แต่ถ้าวิ่งแล้วขาแข้งปัด รักษายาก

เพราะอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากสายเลือดส่วนหนึ่ง การเลี้ยงดูก็เป็นส่วนหนึ่ง เช่น สุนัขขาอ่อนหรือขากาง อาจจะเลี้ยงบนพื้นที่มีความลื่นอยู่ตลอดเวลาและขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สุนัขเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน มิฉะนั้นจะเสียรูปทรงไป

ประเภทที่เลี้ยงสุนัขให้กินกับนอนอย่างเดียวก็มีผลเสีย สุนัขจะอ้วนมีแต่ไขมัน แต่ขาดความแข็งแรงไม่มีสภาพความฟิต แค่เดินระยะสั้นๆ ก็เกิดอาการเหนื่อยง่ายแล้ว สุนัขที่มีการวิ่งดีจะมีจุดเด่นขณะเคลื่อนไหวเป็นที่สะดุดตา ตำแหน่งการเตะของขาหน้า ขาหลังดีดูกลมกลืนและวิ่งเป็นธรรมชาติ มีจังหวะในการก้าวสม่ำเสมอ

ยิ่งถ้าตอนวิ่งในสนามประกวด ประเภทวิ่งพลิ้ว วิ่งดีย่อมเป็นที่ถูกใจกรรมการแน่นอน ในสภาพแข่งขัน ถ้าโครงสร้างดูพอกัน กรรมการจะใช้การเคลื่อนไหวเป็นเกณฑ์ตัดสิน ใครวิ่งดีกว่ากันก็ชนะไป สุนัขที่มีหัวไหล่สูงจะมีการก้าวได้ดีกว่า

สุนัขที่มีมุมขาหลังดีไม่ตึงจะมีการเตะของขาหลังได้สวยงามกว่า ขาหน้าและขาหลังจะต้องเตะตรงจึงจะถูกต้องไม่บิดเข้าหรือบิดออก ขณะวิ่งขาต้องไม่แกว่ง ส่าย การย่างก้าวต้องแน่น วิ่งเต็มขา สุนัขบางตัวใหม่ๆ จะมีการยืนไม่สง่างาม อาจจะมีอาการกลัวติดอยู่

ดังนั้นผู้จูงจะต้องดึงเอาอารมณ์ที่มีความตื่นตัวของเขาออกมา เช่นอาจจะใช้ของล่อ เพื่อให้สุนัขเกิดอาการอยากเล่น สังเกตว่าหูจะตั้ง หางจะแกว่งไปมา สุนัขที่มีความตื่นตัวจะมีอารมณ์ที่พร้อมในการประกวดมากกว่าสุนัขที่มีความกลัว พฤติกรรมเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการลงสนามให้บ่อยครั้ง เพื่อให้สุนัขเกิดความเคยชิน เมื่อลงสนามหลายๆ ครั้งเข้าก็จะมีการพัฒนาอารมณ์ได้ บางตัวลงไม่กี่ครั้งก็เก่งขึ้นมาก

แต่บางตัวก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะดี ปัจจัยเหล่านี้อยู่ที่การฝึกฝนเตรียมพร้อมของผู้เลี้ยงด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่งสุนัขที่ได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอก็จะได้เปรียบอยู่เล็กน้อย แต่สายเลือดที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้สุนัขดีและเก่งได้เร็วเช่นกัน

การตัดสินใจว่าสุนัขควรลงประกวดเมื่อใดและควรหยุดเมื่อใดก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเมื่อสุนัขอายุประมาณก่อน 1 ปี จะเป็นช่วงยืดตัว โครงสร้างเริ่มขยาย เราอาจจะต้องหยุดประกวด เพราะโครงสร้างอาจจะดูยาว รอให้ได้อายุและเต็มไซร์ เมื่อมาลงประกวดจะดูสวยงามมาก และการดูสภาพความพร้อมในการประกวดก็เป็นสิ่งสำคัญ สุนัขมีฮีท สุนัขป่วยไม่ควรนำมาลง

มารยาทในการประกวดก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ลงประกวดควรจะรู้เวลาในการประกวดและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เมื่อทำการเรียกให้สุนัขลงประกวดต้องมารอล่วงหน้า เพื่อให้การประกวดเป็นไปตามเวลาและควรรู้ว่าสุนัขของตัวเองรุ่นไหน ต้องลงเมื่อไหร่และได้รางวัลอะไร ต้องชิงอะไร

สิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาให้รู้จะได้ไม่มีปัญหาในการประกวด ปัญหาในการประกวดคือ ความล่าช้าของผู้ที่ไม่เคารพเวลากับคนที่เห็นแก่ตัว ทำให้ผู้อื่นพลอยเซ็งไปตามๆ กัน การเคารพในเวลา ในกติกาย่อมเป็นสิ่งดี เป็นผลดีกับตัวเองและคนอื่นด้วย

 

ที่มา http://forum.bangkaew2008.com/index.php?topic=21.0

ผมไม่แน่ใจ ครับ  ลองค้นหาทางอินเตอร์เน็ตดู 

หากอยากจะลองฝึกเอง ผมแนะนำให้เข้าไปที่ youtube.com แล้วพิมพ์ คำว่า puppies training  ลองโหลดภาพมาศึกษาดูครับ

การฝึกสุนัข ดีที่สุดคือ คำสั่งพื้นฐาน เจ้าของฝึกเอง จะดีที่สุด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุนัขและเจ้าของครับ

ยกเว้นการฝึกเพื่อปกป้อง Protection อารักขา เจ้าของจริง ๆ แบบที่ต่างประเทศเขาทำกัน ก็มาให้มืออาชีพเขาฝึก หรือถ้าสุนัข มีความพร้อมจริง ๆ ลองค้นหาในเว็บ โครงการสุนัข ประชาอาสา K9 อาจจะพบสิ่งที่ดี ๆ ครับ

ยินดีที่สุนัขได้พบสัตว์แพทย์ และได้รับการรักษาแล้ว คาดว่าจะดีขึ้น ควรฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์ ให้ครบถ้วน ครับ

 

ขอให้โชคดี

 

ไม่ทราบว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคของสุนัข เมื่อตอนอายุครบสองเดือนหรือไม่ อาการไข้ มีอาเจียน ไม่ยอมกินอาหาร เป็นมากี่วันแล้ว ถ่ายเหลว สีของอุจาระเป็นอย่างไร กลิ่นคาวหรือไม่ ใต้ท้องมีจุด เหมือนไข้เลือดออกหรือไม่ สิ่งที่ผมถามมา ไม่มีข้อมูล เพียงพอที่จะให้แนะนำได้ในตอนนี้

างที่ดี แนะนำให้พาไปหาสัตว์ แพทย์ด่วนที่สุด ก่อนที่จะเป็นมากไปกว่านี้ ครับ สำคัญมากน๊ะครับ สัตวแพทย์ตรวจให้ยาจะดีที่สุด ณ ตอนนี้ ครับ

คุณพรทิพา [IP: 58.136.28.163] ถามมาว่า สุนัข Labrador อยู่ 2 ตัว ช่วงนี้มันชอบกัดกัน ที่รู้สึกได้ว่ามีตัวหนึ่งค่อนข้างขี้อิจฉา แต่เท่าที่รู้มาว่าพันธุ์นี้จะเป็นสุนัขที่ใจดี ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรค่ะ ให้มันเลิกกัดกัน

ตอบ ข้อมูลที่ให้มาน้อยเกินไป ครับ  เช่น เพศ อายุสุนัข การเลี้ยงดู การให้ความรัก ความเอาใจใส่ เท่าเทียมกันหรือไม่  สุนัขอาจจะเกิดอาการอิจฉากัน แย่งของกิน ของเล่น  ที่กิน ที่นอน และอาจแย่งกันเป็นจ่าฝูง  ดีที่สุดเจ้าของต้องแสดงให้เห็นว่า ฉันเป็นจ่าฝูงพวกแกน๊ะ  ด้วยการให้คุณ ให้โทษ เขา  หาของรางวัล เก็บไว้ หาหนังสือพิมพ์ม้วนไว้ตามมุมบ้าน เมื่อใครรังแกกัน กัดกันจะถูกทำโทษ  ครับ

 

คุณจิรัฏฐ์ ถามมาว่า มีสุนัขพันธ์บางแก้วอยู่เค้าพอจะฝึกได้ในระดับไหนครับ

ตอบ ขึ้นอยู่กับแรงขับ นิสัยของสุนัขครับ ปกติการฝึกสุนัข เริ่มตั้งแต่การเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐาน นั่ง ชิด หมอบ คอย มา ไป ไม่ ฯลฯ ขยับสูงขึ้นมา เป็นเรื่องของการฝึก Protection อารักขา ชุทฮุน  สุนัขจะฝึกได้แค่ไหน มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น สายพันธุ์ สายเลือด ของสุนัข นิสัยใจคอ ความกล้า ความยากทำตามคำสั่ง อายุของสุนัข ฯลฯ ครับ

อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกต้องการอย่างไร จากนั้นจึงจะหาสุนัขมาที่มีลักษณะนิสัย สายเลือด สายพันธุ์ ที่จะไปตรงนั้นได้ มาฝึกครับ

 

 

 

บันทึกนี้มีผู้ถามมาหลายท่าน คำตอบมีดังนี้ครับ

คุณ golffy [IP: 58.8.138.82]
ถามมาว่า ปกติฝึกเฉพาะสุนัขอารักขารึเปล่าคะ  

ตอบ การฝึกมีหลายหลักสูตรครับ  ฝีกสุนัขให้เชื่อ ให้ดุ ฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์ และมาถึงฝึก Protection อารักขา ชุทฮุน ครับ เหมาะกับสุนัขสายใช้งาน ครับ

พอจะมีเว็บแนะนำที่เกี่ยวกับเชพเพิร์ดบ้างมั้ย  เคยเลี้ยง...แต่ตายไปแล้ว อายุ 13 ปี ประทับใจในความที่เค้าเป็นสุนัขอารักขาจริงๆ

ตอบ แนะนำเว็บ ครับ สำหรับคนที่ชอบสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดhttp://www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php

แล้วมาลีนอยส์ ใช่เชพเพิร์ดของเบลเยี่ยมรึเปล่าคะ  ใช้งานได้ดีเหมือนเชพเพิร์ดเลยเหรอ

ตอบ มาลีนอยส์ เป็นสุนัขเชพเพอดของเบลเยี่ยม ใช้งานได้ดีเหมือนเชพเพอด ครับ อาจกล่าวได้ว่า มีข้อดีของโดเบอร์แมน และเยอรมันเชพเพอด อยู่ในตัวเดียวกันครับ

 

 

สวัสดีคุณปกป้อง คุณสยาม และท่านผู้อ่านทุกท่าน

คุณปกป้องอยากเลี้ยงพิทบูล ผมแนะนำคร่าว ๆ ดังนี้ครับ

 1. วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัข ของคุณปกป้อง คืออะไร เลี้ยงไว้อารักขา เลี้ยงเพื่อความสวยงาม เลี้ยงเพื่อประกวด
 2. สถานที่ ที่จะเลี้ยง ความพร้อมของคอกสุนัขที่มาตรฐาน
 3. เวลาที่จะต้องมีให้สุนัข มากน้อยเพียงใด
 4. เลี้ยงเอง หรือว่า ให้คนสวนเลี้ยง
 5. งบประมาณในการส่งฝึก การดูแล เป็นพิเศษ สำหรับบางสายพันธุ์
 6. คนรอบข้าง คนในครอบครัว
 7. ฯลฯ

พิทบูล เป็นสุนัข ที่ต่างประเทศเขาเลี้ยงเพื่อการแข่งขันกัดกันเหมือน ปลากัด ไก่ชน บ้านเรา  การเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ ต้องสรรหาคัดเลือก สายพันธุ์ดี ๆ ที่มีประวัติ สามช่วงอายุ เป็นสุนัขที่ดีมาตลอดสายพันธุ์  ต้องดูแลใกล้ชิด และมีคอกที่ได้มาตรฐาน มีที่ให้เขาวิ่งเล่นได้บ้าง การส่งฝึก เน้นฝึกให้เชื่อง ให้เข้าสังคม ให้เชื่อฟังคำสั่ง ฯลฯ  เมื่อฝึกกลับมาแล้ว ต้องทำตามคำแนะนำของครูฝึก อย่างเคร่งครัด ฯ ครับ

  

สุนัขพันธุ์มาลีนอยส์  หากจะเลี้ยงก็เช่นกัน

 1. วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัข ของคุณสยาม คืออะไร เลี้ยงไว้อารักขา เลี้ยงเพื่อความสวยงาม เลี้ยงเพื่อประกวด
 2. สถานที่ ที่จะเลี้ยง ความพร้อมของคอกสุนัขที่มาตรฐาน
 3. เวลาที่จะต้องมีให้สุนัข มากน้อยเพียงใด
 4. เลี้ยงเอง หรือว่า ให้คนสวนเลี้ยง
 5. งบประมาณในการส่งฝึก การดูแล เป็นพิเศษ สำหรับบางสายพันธุ์
 6. คนรอบข้าง คนในครอบครัว
 7. ฯลฯ

ส่วนที่ว่าจะซื้อฟาร์มไหนดี ในเมืองไทย มีไม่กี่ฟาร์ม ลองเข้าไปดูในเว็บของ ชมรมคนรักเยอรมันเชพเพอด ในหมวดซื้อขายสุนัข http://www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php?board=15.0

http://www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php?topic=1496.0

หากต้องการเลี้ยง เพื่อนำมาฝึก อารักขา ก็ที่เว็บดังกล่าวข้างต้นจะบอกได้ ผมเองฝึกสุนัขมากว่า 20 ปี ก็ลองศึกษาสุนัขสายพันธุ์นี้ดู และพอมี ลองโทรมาคุยกันดูครับ สุนัขผมเลี้ยง ต้องคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ครับ

หลานของ Lex van Tiekerhook ที่เกิดในเมืองไทย ถ่ายภาพเมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน

ตามคำขอ

เนื่องจาก มีผู้สนใจถามหาสุนัขเยอรมันเชพเพอด สีดำ สายใช้งาน ในเมืองไทยขณะนี้ มีอยู่ไม่กี่รายที่เลี้ยงอยู่สายเลือดดี ๆ มีอยู่ไม่กี่ตัวครับ ที่ผมมีเครือข่ายอยู่พอแนะนำกันได้ไม่อายใคร  เป็นเพศเมีย เป็นลูกของ Lex van Tiekerhook เยอรมันเชพเพอด สายใช้งาน ตัวเก่ง จากประเทศเบลเยี่ยม (ประวัติของ Lex van Tiekerhook คลิ๊กไปชมที่ )http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pedigreedatabase.com/icons/410386.jpg&imgrefurl=http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/428726.html&usg=__uBzOscdIWptktT1vDtTSC4G8m4E=&h=75&w=100&sz=3&hl=th&start=5&um=1&tbnid=R9gEC52VKjv1fM:&tbnh=62&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DLex%2Bvan%2BTiekerhook%26hl%3Dth%26sa%3DN%26um%3D1

ภาพของLex van Tiekerhook  พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพอด สายใช้งานสีกำตัวเก่ง ของเบลเยี่ยม (วิภาดา.2549)  Lex van Tiekerhook เป็นลูกของ Nick vom Heiligenbosch (อดีตแชมป์ อันดับ3 งาน BSP ของเยอรมัน ปี 1999 )  มีฟอร์มสวยงาม ไม่อายสุนัขเยอรมันเชพเพอด สายประกวด รายละเอียดใบประวัติ และผลงานของสุนัขตัวนี้ได้ที่

 1. http://www.kennelvanhildernisse.nl/StudBlack/Stud%20Lex%20van%20Tiekerhook.htm
 2. http://www.tiekerhook.com/dogs/studs/lex.htm
 3. จากเว็บตอนท้ายนี้ เป็นคลิปวีดีโอ ทดสอบความสามารถของสุนัข Lex van Tiekerhook   เมื่อคลิ๊กแล้วโปรดรอสักครู่ ท่านจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหว แสดงความสามารถของพ่อพันธุ์ตัวนี้ ซึ่งมีลูก หลานอยู่ในเมืองไทยแ

ผลงานของ Lex van Tiekerhook คือ ลูก ๆ ของ Lex van Tiekerhook ได้ขยายไปสู่แถบยุโรป อเมริกา และในเอเซีย ที่ไทย ถูกนำเข้ามา และเติบโตเป็นแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์   และมีหลานออกมาเผยแพร่ไปบ้างแล้ว

ภาพลูกของ Lex Van Tiekerhook ที่ต่างประเทศ

Darko Van’t Enclavehof, A Direct Import from Belguim. He is a 3 year old son of  Lex Van Tiekerhook and Zora Van De Woestenhoeve. Excellent Working Stock. Several WUSV and Seiger Champions. Hips and Elbows are Certified with OFA .Very Large and Confident. Throws Large Pups. He is a Proven Stud. Excellent with Children, Very Social But Protective. Offered for Stud

 ที่มา:

http://www.diamondr-farm.com/vomruffkennel_shepherds.html

 

ภาพลูกของ Lex Van Tiekerhook ในประเทศไทย

ที่มา www.pantown.com/board.php?id=322&area=4&name=...

ลูกของ Lex Van Tiekerhook อีกภาพหนึ่ง

ที่มา http://www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php?topic=1242.0

เกี่ยวกับ Lex van Tiekerhook หาชมรายละเอียดเพิ่มเติม"ได้ในเว็บ "ชมรมคนรักเยอรมันเชพเพอด" http://www.thaigsdclub.org 

หรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บต่างประเทศที่ link ไว้ให้ข้างต้นครับ 

นอกจากนี้ยังมีรูปยอดสุนัขเยอรมันเชพเพอดสายใช้งาน สีดำ(Solid Black German Shepherd) ที่ผมเชื่อมโยงกับเว็บ  http://www.kennelvanhildernisse.nl/DekreuZwart.htm 

ในเว็บดังกล่าวมีภาพของ Lex van Tiekerhook ปรากฏอยู่ด้วย ท่านจะได้มีโอกาสเห็นภาพโครงสร้าง รูปร่าง สุนัขเยอรมันเชพเพอดสายใช้งาน จริง ๆ ที่ต่างประเทศเขานิยมกัน  และยังสามารถ เชื่อมโยงเข้าไปดูใบประวัติ ของสุนัขแต่ละตัวได้อีกด้วย ครับ

สำหรับผู้สนใจ ต้องการมีสุนัขสุนัขเยอรมันเชพเพอดสีดำสายใช้งาน ไว้สำหรับฝึกใช้อารักขา ป้องกันคนร้ายเข้ามาทำร้ายลูกหลาน ญาติมิตร ควรต้องสั่งจองล่วงหน้า ครับ สุนัขคุณภาพ สำหรับครอบครัวคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ครับ 

หวังว่าข้อมูลข้างต้น จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ เยอรมันเชพเพอดสายใช้งาน

 สวัสดี

ลูกสุนัข เยอรมันเชพเพอด สีดำ สายใช้งาน ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ  ส่วนในประเทศไทยจัดเป็นสุนัขที่หาชมได้ยาก

สวัสดีครับ คุณหญิง คุณชมพู่ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

กรณีของคุณหญิง ต้องการเลี้ยงสุนัขไว้ป้องกันคนร้าย  ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี  ไม่รู้ว่าสุนัขแต่สายพันธุ์มีนิสัยอย่างไร  สุนัขตัวใหญ่จะดุมากหรือเปล่าว

ตอบ ยินดีด้วยครับ ที่คิดจะหาสุนัขมาเลี้ยงเพื่อป้องกันคนร้าย   อย่าให้เกิดโศกนาฎกรรม แบบครอบครัวหนึ่งที่ถูกฆ่ายกครอบครัว ในบ้านเขาไม่มีสุนัขอารักขาเลย  เสียใจและเสียดายอนาคตเด็กที่เสียชีวิตไปด้วย  หากมีสุนัขอารักขาไว้ ผมเชื่อว่า เหตุร้ายจะไม่รุนแรงขนาดถูกฆ่าทั้งครอบครัว

สุนัขจะดุหรือไม่ ไม่ใช่อยู่ที่ความใหญ่ ครับ แต่อยู่ที่ลักษณะสายพันธุ์ สายเลือดที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของสุนัข  ประกอบกับวิธีการเลี้ยงดูสุนัข ฉะนั้น ความใหญ่ไม่ใช่ปัจจัยที่บ่งบอกว่าสุนัขดุ 

การเลี้ยงสุนัขไว้ใช้งาน ป้องกันคนร้าย อารักขาตนเองและครอบครัว ก็ควรเลือกสุนัขสายใช้งาน ที่มีสายเลือดอารักขา แรงขับสูงที่จะสามารถนำมาฝึกได้ แบบที่ต่างประเทศเขานิยมนำมาฝึกป้องกันตัว อารักขาสมาชิกในครอบครัว ลองเข้าไปชมสุนัขสายใช้งานในบันทึกของผมที่ทำไว้ที่ http://gotoknow.org/planet/akkachai1 

และหากต้องการทราบลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละสายพันธุ์มากขึ้น ผมแนะนำให้คลิ๊กเข้าไปที่ http://www.thaigoodview.com/node/7782

 

กรณีของคุณชมพู่

ปัญหาคือสุนัขพันธ์ร้อดไวเลอร์ ไม่ไหว ศูนย์ฝึกรับสุนัขพันธ์นี้ไหมคือไม่อยากเอาไปให้คนอื่น กลัวเขาจะฆ่ามัน รักมันมากแตพ่อกับแม่เลี้ยงไม่ไหว

ตอบ สุนัขไม่ได้บอกอายุมา ว่าอายุเท่าใด สายเลือดใด  ปกติสุนัขสายพันธุ์นี้ เป้าหมายการฝึกคือให้เชื่อฟังคำสั่ง และให้เชื่อง (ไม่ดุ) ไม่ไปกัดใครเขา จะกัดต่อเมื่อเข้ามาทำร้ายเจ้าของ

อยากทราบว่าจะรับมันไปฝึกได้ไหม

ตอบ รับฝึกได้ เคยฝึกได้ผลมาแล้วหลายตัว แต่ต้องขอคุยกับเจ้าของสุนัขก่อน เพราะยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ต้องลุ้นกันครับ ว่าจะฝึกได้หรือไม่

฿169.00 -59.17%
฿199.00 -79.95%
฿800.00 -67.5%
฿799.00 -60.58%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี