กิตติกานต์ 26

วันที่ 5 ธ.ค. 5 ธันวามหาราช

เมื่อว้นที่ 5 ธันวาคม    วันนี้ผมได้ไปถ่ายภาพเพียงคนเดียว   เพราะว่ามีรายชื่อที่การประปาส่งไปแค่คนเดียว   โดยนัดเจอกับพวกพี่ ๆ    พนักงานการประปาเวลา 15.00 น   ที่หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิต    ผมได้ไปถ่ายภาพพิธีการจุดเทียนถวายพระพรที่บริเวณท้องสนามหลวง    โดยพิธีการจะเริ่มเวลา 20.00 น โดยประมาณ     แต่ก่อนถึงเวลาจริงขบวนของการประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นเดินจากหอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิต  (บริเวณโลหะปราสาท )  เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ท้องสนามหลวง   โดยมีนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพร

     ผมได้ถ่ายภาพพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคตอนตั้งแต่ตอนเดินขบวน   และตอนเริ่มทำพิธีจุดเทียนตลอดพิธีการ   และได้ถ่ายภาพ นายกรัฐมนตรี  ทักษิณ ชินวัตร    ตอนกล่าวถวายพระพรและจุดเทียนถวายพระพร     จากนั้นเวลา 21.00 น พิธีการจึงเลิกพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจึงเดินทางกลับส่วนผมได้อยู่ถ่ายภาพพรุต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)