ข้อคิดจากปาฐกถาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เข้าใจเรื่อง KM และเห็นคุณค่าของ KM มากยิ่งขึ้น
 

เช้าวันแรกของงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มีปาฐกถาของ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง "การจัดการความรู้: กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข" ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือดังรูปด้วย สมาชิกท่านใดสนใจควรหาซื้อไว้นะคะ เพราะมีเนื้อหาที่ดีมากๆ ช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง KM และเห็นคุณค่าของ KM มากยิ่งขึ้น ดิฉันจดบันทึกคำบรรยายและทำเครื่องหมายในประเด็นที่สนใจเอาไว้ จึงขอนำมาเล่าต่อ

 

ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจนผู้ฟังมองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจ ดิฉันเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่า "transformation" อย่างชัดเจนในคราวนี้ และเห็นภาพความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและของสังคม อาจารย์กล่าวว่าเวลาทำอะไร (รวมทั้ง KM) อย่าไปคิดว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการเท่านั้น ต้องพยายามหาความหมายของสิ่งนั้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญญา พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นว่า KM เป็นกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ เป็นรูปธรรมของการเคารพความรู้ในตัวคน ถ้าเอาความรู้ในตัวคนเป็นที่ตั้ง คนทุกคนก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี กล่าวถึงการทำแผนที่ความรู้ในตัวคนทุกคน (Every Human Mapping: EHM) ซึ่งจะทำให้เกิดพลังมหาศาล และสุดท้ายได้กล่าวถึงคุณธรรม ๘ ประการของการจัดการความรู้ ในคุณธรรมข้อที่ ๕ กล่าวถึงการเจริญธรรมะ ๔ ประการที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน คือความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ ความเชื่อถือไว้วางใจกันได้ นั้น ดิฉันพบจากประสบการณ์ตนเองว่าในกิจกรรม PA มีครบทั้ง ๔ อย่างนี้

เรื่อง EHM ที่อาจารย์ประเวศกล่าวถึง ทำให้ดิฉันเกิดความคิดที่จะทำแผนที่ความรู้ของเครือข่ายดูบ้าง และจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของปี ๒๕๔๙ นี้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.153.170.130
เขียนเมื่อ 

สคส. อาจให้รางวัล "สุดยอดแผนที่ความรู้" ก็ได้นะครับ    ฝากทีท สคส. คอยติดตามด้วย

วิจารณ์

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ได้ประเด็นความรู้ใหม่อีกแล้วครับ  จะพยายามศึกษาดูครับ แผนที่ความรู้

ขอบคุณ ดร.วัลลา ที่เล่าเรื่องดีๆในงานให้ทราบครับ