" เรียนรู้ตลอดชีวิต "

คำนี้คงไม่ผิดนักที่จะกล่าว เพราะ การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเนื้อหาในหนังสือ หรือ ตำรา ที่ คุณครูบังคับให้แบกมาเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ การเรียนรู้ในที่นี้ คือ การได้พบ ได้เจอ ได้จำ ได้ค้นคว้า หาคำตอบ ทุกๆ เรื่อง ทุก ๆ อย่าง ตั้งแต่เกิด เรียนรู้การหายใจ เรียนรู้ว่า ต้องทำอย่างไร เมื่อหิวนม อยากได้ของเล่นชิ้นนี้ต้องทำอย่างไร เรียนรู้ว่า จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ต้องทำตัวอย่างไร สารพัดเรื่องมากมาย จนเติบโต

แล้วคุณละ จำได้มั๊ยว่าเรียนรู้อะไรไปบ้าง และที่สำคัญ ปัจจุบันคุณกำลังเรียนรู้อะไร อนาคต คุณต้องเรียนรู้อะไรอีกเพื่อความอยู่รอด