เผลอแป๊บเดียวก็เป็นครั้งที่ 25 แล้วที่ผมได้มีโอกาสมาบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สำหรับวันนี้มาเข้างานช้า 2นาที เพราะว่าบังเอิญติดขบวนประท้วงของเหล่าข้าราชการครู (อาชีพ พ่อแม่ ผมเอง)  แต่พอเห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับ ไม่รู้ว่ารัฐบาลเค้าคิดอะไรของเค้า 

      สำหรับงานแรกที่กระผมทำในวันนี้คือการหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ที่หานั้นก็เกือบจะหมดทุกฉบับที่ขายบนแผ่นดินนี้ เพราะว่าพี่เค้าต้องการโละ หนังสือพิมพ์เก่า ๆ ออกให้หมด ภาระนั้นก็เลยตกมาเป็นของผมที่จะต้องหาข่าวทั้งหมด ข่าวที่หานั้นก็หาข่าวที่แปลกและน่าสนใจรวมถึงสาระด้วย เพื่อนำไปลงในรายการกึ่งสารคดี ที่ชื่อว่า มันแปลกดีนะ 

     หลังจากนั้นก็ได้ทำการหาข้อมูลของจังหวัดนครนายก โดยหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ ของจังหวัดนครนายก  และรวมถึงโทรศัพท์ไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด

     หลังจากนั้นตอนบ่ายก็ได้ช่วยพี่ ๆ เขียนสคริปต์ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น โรงเรียนวัดธาตุทอง ที่สอนมวยไทยให้เด็กและรวมถึงการศึกษาถึงสคริปต์เก่า ๆ  เพื่อที่ผมจะนำไปเป็นตัวอย่างในการเขียน