เสียงตามสาย เวอร์ชั่นใหม่

คณบดีได้เสนอความคิดให้มีการปรับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใหม่ โดยให้มีทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ

     ในคณะสหเวชศาสตร์ ปกติจะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นประจำวันละ 2 รอบ วันที่ผมได้ติดตามคณบดีไปรับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ท่านคณบดีได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในรูปแบบใหม่ ผมขอเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่ ฟังแล้วน่าสนใจ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทั้งคนพูดและคนฟังไปด้วย พูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่า ยิงปีนนัดเดียวได้นกสองตัวทำนองนั้น ทางคณะฯ มีผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายคือคุณวายุส์  ที่ชอบฟุด ฟิด ฟอ ไฟ อยู่แส้ว ท่านคณบดีได้เสนอความคิดให้มีการปรับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใหม่ โดยให้มีทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ  วันแรกที่คุณวายุส์ไปประชาสัมพันธ์ พอกลับขึ้นมาเขาตื่นเต้น เพราะกระแสการตอบรับจากคนในคณะค่อนข้างดี เพราะมีอาจารย์ถามว่าเป็นไอเดียใคร คำตอบคือ ไอเดียท่านคณบดี คนฟังในสำนักงานเลขานุการก็ยิ้มหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดี เพราะเป็นเสียงตามสายในเวอร์ชั่นใหม่ จากเดิมที่คนฟังอาจจะไม่ค่อยสนใจ แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ทำให้เป็นที่สนใจของคนฟังมากขึ้น รวมทั้งคนพูดก็ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ผมเองก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในรายการ 5 ส.เจ๊าะแจ๊ะ เดือนละครั้งทุกวันศุกร์สิ้นเดือน แต่พอศุกร์สิ้นเดือนที่ผ่านไม่ได้ไปประชาสัมพันธ์เพราะติดภารกิจ ยังนึกสนุกว่าอยากไปฟูด ฟิด ฟอ ไฟ กับเขาบ้าง ภาษาอังกฤษที่อ่อนแอจะได้แข็งแรงกับเขาบ้างครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)