สอบเทียบผู้ให้รหัสโรคระดับกลาง

ใครที่ทำงานด้านให้รหัสโรค จาก ICD ลองอ่านดูนะครับ

http://203.157.88.99/download/program/ICD.pdf

การให้รหัสโรคนับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการเก็บข้อมูล ของงานด้านเวชระเบียนและหน่วยงานอื่น ๆ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพราะถ้าให้รหัสไม่ถูกต้อง งานที่ประมวลผลที่จะตามมาทั้งหมดก็มีความผิดพลาดทั้งหมด ถ้าให้ถูกต้องการนำข้อมูลไปประมวลผล ไปศึกษาวิจัยก็มีความถูกต้องไปด้วย ฉะนั้นการให้รหัสโรคจึงถือว่ามีความสำคัญมาก ในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก