ความเห็น 6605

ข้อคิดจากปาฐกถาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ได้ประเด็นความรู้ใหม่อีกแล้วครับ  จะพยายามศึกษาดูครับ แผนที่ความรู้

ขอบคุณ ดร.วัลลา ที่เล่าเรื่องดีๆในงานให้ทราบครับ