หลังจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้จัก "บล็อก" ก็เลยเกิดความอยากเรียน อยากรู้ขึ้นมา เลยเปิดบล็อกขึ้น โดยที่มีความรู้และทักษะในเรื่องนี้น้อยมาก แต่ช่างเถอะ ยังไงฉันจะต้องรู้และใช้งานบล็อกอย่างคล่องแคล่วได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง