การวัดผลการจัดการความรู้ ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
APO Meeting in Jogyakarta 2005

การวัดผลการจัดการความรู้ ( ๑ )

 ตามที่ได้เรียนให้ทราบว่าสถาบันเพิ่มผลผลิตได้คัดเลือกผู้แทนมาเข้าร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ที่ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เตรียมการโดยศึกษาจากเอกสาร "รายงานประจำปี ของ สคส ๒๕๔๘" จากข้อมูลทาง www "กพร" ผลการดำเนินการ "การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยที่ใช้เวลาเกือบหนึ่งวันก่อนเดินทาง

 วันที่แรกของการเดินทาง คือ วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อนซึ่งเป็นนักเรียนเก่า "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ซึ่งเรียนมาด้วยกัถึง ๑๒ ปี เต็ม คือ นายช่าง ณรงค์ มาณวพัฒน์ ได้ขับรถมารับและไปที่อาคาร Fortune เพื่อเปลี่ยนเครื่งบันทึกเสียง MP3 เมื่อเสร็จภาระกิจ ขณะทานข้าวได้ "ลปรร" กับเพื่อนเก่าได้รับทราบว่า บริษัทที่ท่านเข้าไปเป็นผู้บริหารกำลังดำเนินการ "พัฒนาบุคลากร" โดยเรื่องแรกที่ดำเนินการ คือ "การบริหารความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แตกต่างกับที่ "กพร" กฤษฎีการ "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" กำหนดให้ดำเนินการ และมีอีกหลายเรื่องที่ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนรักเก่าแก่ฟัง ท่านสนใจมากและเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยท่านขอให้ผมได้ลองสรุปให้ว่ามีอะไรบ้างที่น่าจะนำไปพัฒนาในองค์กรของท่าน ซึ่งบุคลากรถึง ๑,๕๐๐ กว่าคน

 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ต้องไปถึงสนามบินดอนเมืองตั้งแต่เช้าตรู่ และ ขึ้นเครืองไปที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเครื่องไปถึงประมาณ ๑๑.๓๐ น. ขณะที่กำลังจะผ่านการตรวจเข้าเมืองได้พบท่านอาจารย์ที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้อำนวยความสะดวกให้ผ่านขบวนการเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว และ ท่านได้แนะนำให้ไปเปลี่ยนตั๋วเดินทาง เพื่อขึ้นเครื่องบินต่อไปที่ Yogyakarta ซึ่งห่างออกไปอีก ๑ ชั่วโมง โดยให้เปลี่ยนขึ้นเครื่องเร็วขึ้น จาก ๑๖.๐๐ น. เป็น ๑๓.๓๐ น. ซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินภายในประเทศก็ดำเนินการให้อย่างยิ้มแย้ม ทำให้สามารถเข้ามาถึงที่พักได้เร็วกว่ากำหนด และ ได้เดินศึกษาภูมิประเทศ และพักทีโรงแรม Inna Garuna (ดังภาพข้างล่าง)

 ในวันเดินทางวันแรกทางทีมงาน APO ได้จัดอาหารค่ำให้อย่างดี แต่ไม่ได้มีการแนะนำให้รู้จักกันประการใด ดังนั้นผมจึงกลับขี้นมาเตรียม Powerpoint ที่จะนำเสนอ และพักผ่อนตามสบาย

 JJ (Yogyakarta,Indonesia)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#km#apo#meeting#การวัดผลการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 9092, เขียน: 07 Dec 2005 @ 22:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)