ขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2

ขวัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

       1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 

       2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 จำแนกตามตัวแปร อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน

        3.   เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (2)

รุสนีย์
IP: xxx.129.17.96
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่ดี ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะอาจได้ข้อมูลนำเสนอผู้บริหารระดับสูง ถึงขวัญกำลังใจของบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ความไม่สงบ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสาม จว.ภาคใต้เป็นไปอย่างเร่งด่วน

เมธา
IP: xxx.113.77.41
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่าจะติดตามผลการวิจัยว่าจะออกมาในรูปแบบใด โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน พยายามต่อไป ขอเอาใจช่วยน้องสาวคนสวยของพี่มาก ๆ จ๊ะ