เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๒)

ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยประสานงานเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 และสิ้นสุด

โครงการสิ้นเดือนกันยายน 2549                 

รูปการก็จะเป็นการนำเสนอรายงานความคืบหน้าของหน่วยประสานงานในรอบ 1 ปี ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นขั้นพัฒนาการช่วงหลังก็จะเป็นการรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของแต่ละพื้นที่ และในวันนี้ก็ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้ามาร่วมด้วย 

คุณภีมเริ่มด้วยการทำงานของหน่วยประสาน หลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอของแต่ละพื้นที่ และค่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงท้ายของรายการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดการความรู้โดยการสนับสนุนของ สกว. และ ศตจ.มีทีมงาน 3 คน (ขาดน้องแอลไปในงานนำเสนอ ซึ่งเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษามาร่วมทำงานกับหน่วจย 4 เดือน)

เล่าย้อนเพื่อเห็นภาพรวมโครงการมีที่มาก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และ ศตจ.คุณภีม ได้สังเคราะห์ความรู้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทย

เราเริ่มถอยหลังตั้งแต่ก่อนปี 2540 เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำให่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูประบบราชการ กลุ่มการเงินชุมชนแตกลูกแตกหลานออกมาหลายรูปแบบ แต่มีจุดเริ่มต้นจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาจากการพยายามที่จะทำให้รูปแบบสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ กลายมาเป้น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงสำคัญ คือ การเกิดกองทุนหมู่บ้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)