อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประชาชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิริมงคล

นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่าจังหวัดฯกำหนดจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด" ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2548 ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อรำลึกในการที่ยูเนสโก ประกาศให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

ด้วยเหตุนี้ทุกฝ่ายจึงร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลองทุกปี มีการแสดงแสงเสียง เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และในโอกาสดังกล่าวประชาชนที่มาร่วมงานจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขุดพบที่ใต้ต้นหมัน วัดมหาธาตุและเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในบริเวณมณฑลพิธี หน้าวิหารพระมงคลบพิตร

"รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย
หนึ่งในนั้น คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงพระองค์
แต่พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียว
ที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์"

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
    7 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)