เสวนาสภากาแฟKM

การตั้งวงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้KMกำลังมาแรง

มูลเหตุที่มาของสภากาแฟ "KM"
สืบเนื่องมาจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)ได้มีการเผยแพร่หลักการแนวคิดในเรื่องการจัดการความรู้ ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของคนในสังคมทุกวงการอย่างกว้างขวางกลายเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ในลักษณะ "บูรณาการ" ไม่ใช่แยกส่วนต่างคนต่างทำเหมือนในอดีต  บ้างก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ B to B (blog to blog) หรือ C to C(Community to community) หรือ F to F(face to face) ฯลฯ กลายเป็นพลังเสริมสร้างขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

ดังนั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชาว KM จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเห็นคนไทยเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขึ้นในทุกหนทุกแห่งในสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทห่างไกล  สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน เวลา และทุกสถานที่

วิถีทางการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟ KM
หากถามถึงแนวทางหรือวิถีทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมสภากาแฟ KM คงไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้อง นั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับสภาพบริบทของแต่ละหน่วยงาน องค์การ หรือชุมชนต่างๆจะร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ใคร่ขอเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟ KM ดังต่อไปนี้

1) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นศูนย์รวมนักจัดการความรู้ที่จะเข้ามาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices)
2) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้คนในสังคมไทยหรือสังคมนานาชาติ
3) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา (Knowledge Assets)ของชุมชน/สังคม 

ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่า "กิจกรรมสภากาแฟ KM" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ชอบตั้งวง จิบกาแฟยามเช้า และมีเรื่องเล่าที่หลากหลายในสภากาแฟ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีน้อยคนที่สนใจนำเอาวิธีการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในสภากาแฟ   และเชื่อแน่ว่ากระบวนการ KM ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหัวปลา KV (Knowledge Vision) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS(Knowledge Sharing) นำไปสู่การสกัดขุมทรัพย์แห่งปัญญา KA (Knowledge Assets) ในที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะอาจารย์  ดิฉันก็กำลังคิด  พอดีอาจารย์มาจุดประกายอีก  ขอบคุณมากนะคะ

กิจกรรมสภากาแฟ  จะขอเปลี่ยนเป็น  สภาน้ำสำรองค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ

หมายเลขบันทึก

9004

เขียน

06 Dec 2005 @ 21:25
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 14:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก