เสวนาสภากาแฟKM

การตั้งวงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้KMกำลังมาแรง

มูลเหตุที่มาของสภากาแฟ "KM"
สืบเนื่องมาจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)ได้มีการเผยแพร่หลักการแนวคิดในเรื่องการจัดการความรู้ ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของคนในสังคมทุกวงการอย่างกว้างขวางกลายเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ในลักษณะ "บูรณาการ" ไม่ใช่แยกส่วนต่างคนต่างทำเหมือนในอดีต  บ้างก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ B to B (blog to blog) หรือ C to C(Community to community) หรือ F to F(face to face) ฯลฯ กลายเป็นพลังเสริมสร้างขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

ดังนั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชาว KM จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะเห็นคนไทยเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขึ้นในทุกหนทุกแห่งในสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทห่างไกล  สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน เวลา และทุกสถานที่

วิถีทางการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟ KM
หากถามถึงแนวทางหรือวิถีทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมสภากาแฟ KM คงไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้อง นั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับสภาพบริบทของแต่ละหน่วยงาน องค์การ หรือชุมชนต่างๆจะร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ใคร่ขอเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟ KM ดังต่อไปนี้

1) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นศูนย์รวมนักจัดการความรู้ที่จะเข้ามาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices)
2) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้คนในสังคมไทยหรือสังคมนานาชาติ
3) จัดสภากาแฟ KM ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา (Knowledge Assets)ของชุมชน/สังคม 

ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่า "กิจกรรมสภากาแฟ KM" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ชอบตั้งวง จิบกาแฟยามเช้า และมีเรื่องเล่าที่หลากหลายในสภากาแฟ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีน้อยคนที่สนใจนำเอาวิธีการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในสภากาแฟ   และเชื่อแน่ว่ากระบวนการ KM ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหัวปลา KV (Knowledge Vision) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS(Knowledge Sharing) นำไปสู่การสกัดขุมทรัพย์แห่งปัญญา KA (Knowledge Assets) ในที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 9004, เขียน: 06 Dec 2005 @ 21:25 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะอาจารย์  ดิฉันก็กำลังคิด  พอดีอาจารย์มาจุดประกายอีก  ขอบคุณมากนะคะ

กิจกรรมสภากาแฟ  จะขอเปลี่ยนเป็น  สภาน้ำสำรองค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ