จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของ ๑๐ สถาบันแรกในประเทศไทย

          จดหมายข่าวจากจุฬาฯ ฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๐  รายงานตัวเลขจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล ISI    ของ ๑๐ สถาบันแรกในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

 

วิจารณ์   พานิช

๒๙ มี.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

  

                 TZUCHI

 

1241228836_m

727850228_m

          I Am Terror