บ่อยครั้งในการทำงาน หรือในแต่ละวัน ที่เราได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ มากมาย  ได้พูดคุยกับคนหลายคน   แล้วประทับใจกับประโยคบางประโยคสั้นๆ  ที่เก็บไว้เตือนใจ  หรือปลุกกำลังใจเราได้        เรื่องดีๆ  วันนี้จึงขอเสนอ...."คาถาดีๆ" (ภาค 1)  ที่เก็บได้มาจาก Workshop และที่ประชุมต่างๆ  ค่ะ.... 

               (ด.ญ. มะพร้าว   ภูมิใจนำเสนอ.....)     

 

  •  "จงภูมิใจกับความสำเร็จเพียงเล็กน้อย"  (มาจาก คุณหมอประเวศ  วะสี  ให้  คุณหมออำพล  จินดาวัฒนะ  ไว้ตอนทำงานผลักดัน พรบ.สุขภาพ ผ่านมา 7 ปีค่ะ)

 

  • "ไม่มีอะไร ที่เป็นไปไม่ได้"  (คาถา ของทีมผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบ ในสมัยก่อนมี สสส. :  คุณหมอประกิต  วาทีสาธกกิจ, คุณบังอร  ฤทธิ์ภักดี, อ. ลักขณา   เติมศิริกุลชัย, คุณหมอศุภกร  บัวสาย ฯลฯ)

 

  • "สิ่งดีๆ  จะเกิดขึ้นเมื่อเรามี...สติ..."  (มาจาก Workshop ของโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ที่สวนบวกหาด รีสอร์ท)

 

  •   "การแสวงหาความจริงและความงาม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีความเป็นเด็กได้ตลอดชีวิต (The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain childern all our lives."  (อันนี้ยาวหน่อยนะคะ   เอามาจาก  Einstien's quote  ค่ะ)

 

          เอาพอเป็นตัวอย่างในภาค 1  แค่นี้ก่อนนะคะ....

          ......แล้ว เพื่อนๆ พี่ ป้า น้า อา  ทั้งหลาย  มี "คาถาดีๆ"  ที่เก็บไว้เตือนใจตัวเองกันไว้บ้างหรือเปล่า     เอาออกมา Share  กันบ้างซิจ๊ะ......

                                                                                  อ้อ_สคส.