องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ

กมลวัลย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Project Management Body of Knowledge แบ่งองค์ความรู้หลักที่ต้องใช้ในการออกเป็น 9 ด้านด้วยกัน

  

  

หลังจากที่ได้อธิบายไว้แล้วว่ากระบวนการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ในบันทึก บริหารโครงการอย่างไร วันนี้จะอธิบายต่อถึงแนวคิดการจัดแบ่งองค์ความรู้ในการบริหารโครงการของ PMI ดังต่อไปนี้

ใน Project Management Body of Knowledge (PMBoK หรือ พี เอ็ม บอค) ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำวิธีและความรู้ที่ต้องใช้ในการบริหารโครงการ   มีการแบ่งองค์ความรู้หลักที่ต้องใช้ในการบริหารโครงการออกเป็น 9 ด้านด้วยกัน ได้แก่

 1. Integration Management
 2. Scope Management
 3. Time Management
 4. Cost Management
 5. Quality Management
 6. Risk Management
 7. Communications Management
 8. Procurement Management
 9. Human Resource Management

นอกเหนือจากองค์ความรู้หลักข้างต้นแล้ว ยังมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะอื่นๆ ที่ผู้จัดการโครงการควรมีประกอบเพื่อบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล เช่น

 • ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ที่ต้องใช้ในโครงการนั้นๆ เช่น ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา สำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่ใช้ในโครงการด้วย เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้างควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้างในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (environment) ของโครงการ เพราะโครงการแต่ละโครงการในแต่ละอุตสาหกรรม มีสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อมของโครงการก่อสร้างมีลักษณะอันตรายกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งผู้จัดการโครงการต้องรู้และเข้าใจ
 • ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน เป็นต้น
 • ความสามารถ หรือทักษะในการประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ เพราะบทบาทหลักของการเป็นผู้จัดการคือการเป็น Facilitator

ความรู้ในการบริหารโครงการเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากบริหารโครงการโดยไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของโครงการ และขาดความรู้ โอกาสในการบริหารโครงการผิดพลาดจะมีมาก เสียโอกาสในการพัฒนาองค์กร และเสียทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารโครงการความเห็น (5)

ได้มาเรียนรู้กับอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ

ครูตุ้ม
IP: xxx.26.111.198
เขียนเมื่อ 

       สวัสดีค่ะอาจารย์กมลวัลย์

           อยากให้ลูกชายไปเรียน...วิศวะ..จังเลย

                
                                 .ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ P Mr. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ที่แวะมาอ่านนะคะ จะทยอยเขียนขยายความเรื่อง project management ไปเรื่อยๆ ค่ะ

สำหรับคุณครูตุ้มที่อยากให้ลูกชายเรียนวิศวฯ นะคะ ก็ต้องบอกก่อนว่า การบริหารโครงการนี้ เป็นโครงการอะไรก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นงานทางด้านวิศวกรรมค่ะ เช่นอาจเป็นโครงการทำโฆษณา หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ก็ได้ค่ะ

แต่ถ้าอยากเรียนวิศวฯ จริงๆ ฝากบอกว่าต้องให้ลูกชายชอบในสาขาที่เรียนด้วยนะคะ ถ้าชอบแล้วจะเรียนและทำงานได้ดีค่ะ

ขอบคุณที่เยี่ยมชมอีกครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า การบริหารโครงการในอนาคตเป็นอย่างไร สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

เขียนเมื่อ 

คำถามกว้างมากๆ เลยนะคะคุณโอมตัง เหมือนถามว่าความดีคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นคนดีได้ :)

ควรศึกษาเรื่องการบริหารโครงการ (project management) จาก source ต่างๆ เองนะคะ มีให้เลือกมากมายใน internet และในห้องสมุดหรือหนังสือต่างๆ ค่ะ