ความเห็น 1843441

องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ

เขียนเมื่อ 

คำถามกว้างมากๆ เลยนะคะคุณโอมตัง เหมือนถามว่าความดีคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นคนดีได้ :)

ควรศึกษาเรื่องการบริหารโครงการ (project management) จาก source ต่างๆ เองนะคะ มีให้เลือกมากมายใน internet และในห้องสมุดหรือหนังสือต่างๆ ค่ะ