ออกกำลังกายมากเท่าไหร่จึงจะพอ(ดี)

จะต้องออกกำลังกายมากเท่าไหร่จึงจะพอ(ดี)

การออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพ เราๆ ท่านๆ มักจะไม่กล้าฟันธงลงไปว่า จะต้องออกกำลังกายมากเท่าไหร่จึงจะพอ(ดี)

Walking Dog

  • ดร.สันจีป ซาปโกตา นักระบาดวิทยาแห่ง CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) สหรัฐฯ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคนอเมริกัน และให้คำแนะนำไว้อย่างนี้ครับ...

รัฐบาลอเมริกันแนะนำให้ออกกำลังปานกลาง เช่น เดินเร็วๆ ติดต่อกัน 30 นาที ฯลฯ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น วิ่ง ทำสวนประเภทใช้แรงอย่างหนัก ฯลฯ ติดต่อกัน 20 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

Stilts

  • จากการศึกษาในปี 2546 พบว่า คนอเมริกันอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่ถึงครึ่ง (45.9 %) ออกกำลังกายน้อยกว่าที่แนะนำไว้ คนอเมริกันเกือบหนึ่งในห้าออกกำลังน้อยกว่า 10 นาทีต่อสัปดาห์

การออกกำลังกายน้อยทำให้เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน และมะเร็งหลายชนิดเพิ่มขึ้น

Treadmill

  • ปัจจุบันคนอเมริกันมีชั่วโมงทำงานเฉลี่ยมากกว่าหลายประเทศในยุโรป(ออสเตรีย เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี นอร์เวย์) แต่ออกกำลังกายน้อยกว่า

โรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทั่วโลก คนอเมริกันครึ่งหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน และหนี่งในห้ามีน้ำหนักเกินถึงระดับอ้วน

Walking 2 Walking 2 Walking 2

  • เราๆ ท่านๆ ช่วยกันเดินเร็วๆ ติดต่อกันให้ได้ 30 นาที อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์

ถ้ามีเวลาน้อย แบ่งการเดินออกเป็นช่วงย่อยๆ ก็ได้ เช่น เดินเร็วคราวละ 10 นาที 3 ช่วง หรือเดินเร็วคราวละ 15 นาที 2 ช่วง ฯลฯ และพยายามใช้บันไดแทนลิฟต์

Walking Walking Walking

เดินเร็วเพียงไม่กี่นาทีก็มีสุขภาพดีได้ครับ...

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)